Werkgelegenheid en economie

Aantal banen stijgt vooral in de internethandel

In 2021 is het aantal banen in de detailhandel gestegen, na een daling een jaar eerder. De stijging van het aantal banen komt vooral door de toename van het aantal banen in de internethandel. Dit patroon is in elke regio zichtbaar, waarbij de groei in West-Brabant lager ligt dan in de andere regio’s. Het aantal banen in de fysieke winkels voor dagelijkse boodschappen heeft zich na corona weer hersteld. In de niet-dagelijkse detailhandel blijft het aantal banen dalen.

De omzet in de internethandel laat hetzelfde patroon zien als de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De omzet van de fysieke winkels is vooral gestegen in de sectoren die in de eerste fase van corona hard geraakt werden door de maatregelen.

Het aantal banen in de detailhandel is in 2021 met ruim 4% gestegen. Deze stijging komt vooral door een toename van het aantal banen in de internethandel. In de internethandel kwamen er ruim 4.000 (31%) banen bij, terwijl er in de fysieke winkels een krappe 1.000 (1%) banen bijkwamen (rapport 1.1, pagina 1). De toename van het aantal banen in de internethandel doet zich zowel voor bij de dagelijkse als de niet-dagelijkse detailhandel. Bij fysieke winkels stijgt het aantal banen in de dagelijkse detailhandel, terwijl die in de niet-dagelijkse detailhandel verder daalt.

Rapport 1.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de detailhandel in Noord-Brabant (bron: LISA, bewerking provincie Noord-Brabant)

Minste groei aantal banen in West-Brabant

De stijging van het aantal banen in de detailhandel doet zich overal in Noord-Brabant voor (rapport 1.1, pagina 2). De regio West-Brabant blijft met een gemiddelde groei van 3% wel iets achter op de andere regio's. In Midden- en Noordoost-Brabant is de groei iets hoger dan gemiddeld. De lagere groei in West-Brabant komt vooral doordat daar het aantal banen in de fysieke winkels voor niet-dagelijkse detailhandel sterker daalt dan in de andere regio's. Zuidoost-Brabant is de enige regio waar het aantal banen in deze winkels stijgt.

In de grootste en middelgrote Brabantse steden neemt het aantal banen in de fysieke winkels minder toe dan in de overige Brabantse gemeenten (rapport 1.1, pagina 2). Ook hier komt dit door een relatief sterke afname van het aantal banen in de fysieke winkels voor niet-dagelijkse detailhandel. De groei van het aantal banen in de internethandel verschilt weinig tussen de typen gemeenten.

Herstel aantal banen in de dagelijkse detailhandel

In de branches binnen de dagelijkse detailhandel (supermarkten, speciaalzaken en persoonlijke verzorging) is het aantal banen na de eerste coronagolven weer toegenomen (rapport 1.1, pagina 3). Bij supermarkten is tijdens corona een verschuiving te zien geweest van parttime (minder dan 12 uur per week) naar fulltime (12 uur of meer per week) banen. Het aantal gewerkte uren in supermarkten is in deze periode dus gelijk gebleven of zelfs toegenomen. In speciaalzaken en persoonlijke verzorging lijkt het minder aantal banen in de eerste fase van corona gekomen te zijn door minder werk. De toename van het aantal banen in 2021 betreft voor al deze sectoren zowel parttime als fulltime banen.

In de fysieke winkels voor niet-dagelijkse detailhandel zijn de effecten van corona in 2021 nog altijd zichtbaar. In de winkels voor mode- en luxeartikelen is het aantal banen nog verder afgenomen. In de sector in/om huis nam het aantal banen weer toe tot ongeveer het niveau van voor corona. In de sectoren vrije tijd en overige detailhandel stabiliseert het aantal banen zich.

Sterke omzetstijging in de internethandel

De sterke stijging van het aantal banen in de internethandel is ook terug te zien in de landelijke omzet van deze sector (figuur 1.1). In 2021 is deze omzet met ruim 20% gestegen. In de fysieke winkels steeg de omzet ook. In de winkels voor non-food artikelen met ruim 2% en bij de verkoop van voedingsmiddelen met 0,5%. In de onderverdeling naar de diverse sectoren is een correctie van de coronaeffecten te zien. De sectoren kleding en schoenen en lederwaren, waar in 2020 de omzet sterk afnam, laten in 2021 juist een relatief sterke stijging van de omzet zien. Het tegengestelde is het geval bij bouwmarkten en winkels voor consumentenelektronica.

Figuur 1.1 Ontwikkeling omzet in de detailhandel in Nederland in 2021 in vergelijking met 2020 (Bron: CBS)

Deel op social media