Feiten en cijfers Brabantse retail 2022

Brabantse regio’s en gemeenten voeren een actief detailhandelsbeleid, waarbij samenwerken in de regio centraal staat: hoe mag de detailhandel zich binnen de regio ontwikkelen? Het doel is om te komen tot compacte en vitale centrumgebieden. Hiervoor is het belangrijk om de leegstand terug te dringen en per saldo geen extra winkelmeters toe te voegen.

In dit magazine worden feiten en cijfers over de ontwikkeling van de Brabantse retail beschreven. Hiermee zorgen we voor informatie om de regionale afspraken op het gebied van retail en detailhandel op elkaar af te stemmen. De cijfers in deze monitor hebben betrekking op de jaren tot en met 2021.

Ondanks dat corona in 2021 nog een grote rol speelde in de samenleving, lijkt dit nog weinig invloed te hebben op het ruimtegebruik van de retail. Het aantal panden in gebruik daalde maar licht en het aantal leegstaande panden daalde sterk.

Samenvatting

Werkgelegenheid en economie

Panden in gebruik door retail

Leegstand

Plannen voor bouw en transformatie van winkelgebieden

Ruimtelijk koopgedrag detailhandel

Reflectie van de Provinciale Adviescommissie Retail & Transformatie

Cijfers per gemeente en regio

Colofon en bronnen