7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie

Gemeenten hebben een regierol in het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Het uiteindelijke doel is een haalbare en betaalbare warmtetransitie voor iedereen. Maar hoe krijg je de bewoners mee? Die vraag willen we beantwoorden in dit speciale magazine van het programma Sociale Innovatie in de Energietransitie.

De 7 succesfactoren

Zonder de bewoner lukt het niet. De warmtetransitie vindt voor een groot deel plaats achter de voordeur. Het is daarom van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van woningeigenaren. Elke gemeente zet de eerste stappen in de warmtetransitie. Via de Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen gaan de gemeenten aan de slag. Er wordt gevallen en weer opgestaan. Het ei van Columbus is nog niet gevonden, maar er wordt veel van en met elkaar geleerd. We hebben onze ervaringen samengevat in zeven succesfactoren.

7 succesfactoren voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie:

  1. De gemeente werkt in het belang van de inwoners.
  2. In de buurt komt alles samen.
  3. Organiseer een bondgenoot voor de bewoners die aan de slag willen.
  4. Het beste plan maakt de bewoner zelf.
  5. Vertraag om te versnellen.
  6. Organiseer betaalbaarheid en wees eerlijk over geld.
  7. Goed voorbeeld doet volgen.

Leeswijzer

De succesfactoren in dit magazine baseren we op de ervaringen die we de afgelopen jaren in tientallen buurten hebben opgedaan met energiebesparing en de warmtetransitie. Deze ervaringen koppelen we aan zes lessen uit de gedragswetenschap over gedragsverandering. Bij elke succesfactor geven we praktische tips. Deze tips zijn gebaseerd op de lessen over gedragsverandering. Aan de icoontjes kun je zien bij welke lessen de tips horen.

Sociale Innovatie in de Energietransitie

De provincie Noord-Brabant en Enpuls (onderdeel Enexis Groep) willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot de energietransitie. Daarom zijn zij het programma Sociale Innovatie in de Energietransitie gestart. Hierin werken bewoners, buurten en bedrijven samen aan thema’s als warmte, energiebesparing en duurzame energie. In verschillende pilots is gekeken hoe individuele woningbezitters, buurten, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties en marktpartijen het beste ondersteund kunnen worden. De kennis en ervaring die lokaal is opgedaan wordt beschikbaar gemaakt voor alle bewoners van Brabant, met publicaties zoals deze.

Deel dit magazine.