Zelf aan de slag

Veehouderij en Brabant zijn al eeuwen lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Brabant heeft veel te danken aan haar boeren, die wereldwijd de toon aangeven als het gaat om voedselproductie.

Om de mooie Brabantse natuur en een prettige leefomgeving te behouden, is het nodig dat de veehouderij blijft innoveren en verduurzamen.

De provincie stelt nieuwe eisen aan verouderde stallen en helpt de veehouderij bij de ontwikkeling van stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken. Deze systemen zijn beter voor diergezondheid, dierenwelzijn, energie en brandveiligheid. Daarnaast bieden ze meer mogelijkheden voor mestverwaarding. De provincie heeft een pakket aan ondersteunende maatregelen ontwikkeld om veehouders te helpen bij het innoveren en het aanpassen van hun bedrijf.

Bronaanpak


Hoe kun je als boer zelf zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving voor de dieren, de omgeving en voor jezelf?

En welke emissiearme stalsystemen zijn er al?

Lees hieronder hoe je bronaanpak kunt toepassen en welke innovatieve stalsystemen er zijn.Meer informatie

Meer informatie over innovatieve stalsystemen kun je vinden op de webpagina Toekomstbestendige stallen van ZLTO. Op deze pagina staat per diersoort welke stalsystemen er in ontwikkeling zijnĀ en welke stalsystemen een definitieve emissiefactor hebben ontvangen.

Vragen?

Heb je na het lezen van dit magazine vragen over innovatieve stalsystemen? Stuur je vraag naar transitieveehouderij@brabant.nl.

Colofon

Deze publicatie is een uitgave van de Provincie Noord-Brabant

Tekst: Tanja van Kooten en Lisanne Buijze

Fotografie: Wim Hollemans

Opmaak: Erika van Pinxteren