Innovatieve Stalsystemen

In dit online magazine vind je persoonlijke ervaringen, tips en voorbeelden van innovatieve stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken. In vijf interviews lees je de verhalen van zowel veehouders als stalontwerpers. Zij vertellen welke overwegingen er in het ontwerp of de bouw van een stalsysteem zijn meegenomen. Daarbij lichten ze toe wat zo’n innovatie betekent voor hun werk als boer, voor de dieren en voor de omgeving. Maar ook vertellen de boeren en stalontwerpers wat ze er voor moeten investeren en wat dit uiteindelijk oplevert.


Innovatieve stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken zijn goed voor boer, dier en omgeving. Veel boeren en ontwikkelaars werken aan een aanpak die de uitstoot van bijvoorbeeld ziekteverwekkers, geur en ammoniak verminderen. Daarmee dragen ze bij aan de transitie naar een duurzame veehouderij. “Stallen die brongericht de emissies aanpakken zijn op de eerste plaats goed voor het dier en dus ook goed voor de rentabiliteit van de sector,” vertelt Marcel van Haren (Voorzitter Taskforce Toekomstbestendige Stallen en Clustermanager Agri & Food bij FME).

Inhoud van het magazine

Koecomfort omhoog met MeadowFloor

Een lagere energierekening
en emissie met de gekoelde mestpan

Biologisch varkensbedrijf met schone lucht door bolle mestband

De Kwatrijnstal van Sprangers staat in de natuur

Bij Vencomatic Group start het verhaal bij de kip

Zelf aan de slag