Koecomfort omhoog met MeadowFloor bij familie Hermanussen


Melkveebedrijf Barendonk Holsteins


Eigenaar: Familie Hermanussen

Plaats: Beers

Opgericht: 1978

Stalsysteem: MeadowFloor

Ontwikkeld door: Proflex Betonproducten BV

Aantal koeien: 230 melkkoeien, 130 jongvee

Aantal ha grond: 115 ha grond, waarvan 1/3e gepacht

Broers Ivo (29) en Jens (24) Hermanussen zijn van plan om het melkveebedrijf van hun ouders in Beers over te nemen. Nu werken ze er beide al fulltime. Wat heet: zeven dagen in de week van 7 uur ’s ochtends tot ongeveer 20 uur ’s avonds. “Maar wat is werken? Ik doe het met plezier!” lacht Ivo. Om het samen op te pakken en voor beide rendabel te houden, is uitbreiding van het melkveebedrijf noodzakelijk. Daarom investeerden ze vier jaar geleden in een extra stal met een duurzame vloer die ammoniakemissie flink verlaagt en fijn is voor koe en boer.Ivo en Jens vinden het belangrijk dat het welzijn van de koe goed is. In 2015 - bij de aanbouw van de nieuwe stal - spreken ze met Mark Thomassen (C.C.O. bij Proflex Betonproducten BV). Hij vertelt Ivo en Jens over de MeadowFloor, bestaande uit een combinatie van rubber en beton.


Niet alleen goed voor een lage ammoniakuitstoot en perfecte mestdoorlaat, maar ook zeker voor het comfort van de koe. Dit laatste voordeel was de reden voor Ivo en Jens om voor de MeadowFloor te kiezen. “We willen dat onze koeien een goed leven hebben,” vertelt Ivo. Daarnaast betekent gezonde koeien zonder klauwproblemen ook dat het arbeidsgemak van de boer verbetert.

Meadowfloor een tapijt voor koeien

Proflex ontwikkelt milieu- en diervriendelijke stalvloeren voor de rundveehouderij. Veel vloeren zijn inmiddels emissiearm, maar het dierenwelzijn van de vloer is volgens Mark minstens zo belangrijk.


Zelf opgegroeid op een boerderij, heeft hij hier een goed beeld bij. “Met het ontwikkelen van de MeadowFloor was onze voornaamste wens om de levensduur van de koe te verlengen,” vertelt hij. Daarom werd er gekeken naar een rubberen bovenlaag van de vloer. “De algemene kennis is dat rubber beter is voor de koe, waardoor zij langer leeft,” laat Mark weten. “Ik durf dan ook hardop te zeggen dat onze vloer ten opzichte van een dichte prefab betonvloer, een terugverdientijd heeft van vijf tot zeven jaar.”In 2014 startte de ontwikkeling van de vloer, in 2015 was die al klaar voor verkoop. Maar om een nieuw emissiearm stalsysteem op de markt te brengen, moet de fabrikant eerst een aantal stappen doorlopen:


  1. Eerst dient de fabrikant vier ondernemers bereid te vinden om een proefstal aanvraag in te dienen, waar de emissie van het nieuwe systeem gemeten kan worden.
  2. Het systeem krijgt dan een voorlopige emissiefactor. Deze factor bestaat uit een theoretische berekening plus een opslag welke als veiligheidsmarge geldt. Met een voorlopige emissiefactor kunnen alle veehouders al een vergunning aanvragen voor dit systeem, mits de emissiefactor voldoet aan de Brabantse eisen.
  3. Vervolgens dienen binnen drie jaar de emissiemetingen uitgevoerd te worden op de vier proefstallen.
  4. Aan de hand van deze metingen volgt dan een definitieve emissiefactor.


Sinds januari 2019 heeft de MeadowFloor van Proflex een definitieve emissiefactor van 6,0 KG NH3 (per koe, per jaar) en staat deze definitieve factor op de Rav-lijst. Inmiddels zijn er ruim 300 projecten verkocht in Nederland. Maar ook in Duitsland, Oostenrijk en België doet de vloer het goed.Familiebedrijf Barendonk Holsteins

Het melkveebedrijf ‘Barendonk Holsteins’ van de familie Hermanussen kent een lange geschiedenis. Jan Hermanussen (66) – de vader van Ivo en Jens – werkt al zijn hele leven op de boerderij, net als zijn ouders dat vóór hem deden. Destijds was het nog een gemengd bedrijf, met zowel koeien als varkens en paarden. Jan heeft zich in 1978 – toen hij het bedrijf overnam – gespecialiseerd in de melkveehouderij. De eerste ligboxenstal voor koeien werd geplaatst. Sinds 2015 staat er een tweede stal en zijn ook Ivo en Jens fulltime veeboer. “Het is een fantastisch beroep,” vertelt Ivo. “Ik vind het iedere dag weer hartstikke mooi om met de dieren, de natuur en de seizoenen te werken.”


Toekomstplannen

Op termijn nemen Ivo en Jens samen het stokje van hun vader en moeder over. Ook in de oude stal - die nu vooral gebruikt wordt voor jongvee - wordt de MeadowFloor geplaatst. Volgens Ivo merk je echt verschil bij de koeien. “De klauwen van de dieren beschadigen op een betonrooster een stuk sneller dan op een rubberrooster. Daarnaast glijden ze veel minder snel uit op rubber.” Om ook de oude stal te vernieuwen met de MeadowFloor, hebben Ivo en Jens zich ingeschreven voor de First Movers-regeling van de provincie Noord-Brabant. Afgelopen mei is de regeling toegekend en zijn ze direct aan de slag gegaan met het plaatsen van de vloer. Inmiddels is de helft van de oude stal al bedekt met de MeadowFloor, de rest van de stal volgt zo snel mogelijk. Zo hopen ze uiteindelijk meer koeien te stallen, de levensduur van de dieren te verlengen en ze een gezonder en gelukkiger leven te geven.


“Zelfs wanneer de koeien de wei in kunnen en vers gras kunnen eten, zie je er zeker een tiental in de stal ronddrentelen.”


Tips voor collega's


De MeadowFloor is te gebruiken in alle typen melkveestallen. Een voordeel is dat het systeem ook toepasbaar is op de reeds aanwezige “oude” betonnenroosters, waardoor in bestaande stallen op een simpele en relatief goedkope manier een stal aangepast kan worden naar de huidige eisen.


Ivo en Jens merken dat de rubber bovenlaag goed is voor de klauwen van de koeien. De rubber bovenlaag is relatief hard: het deukt slechts 2 tot 3 mm in. Hierdoor ontstaan er minder irritaties aan de klauw, waardoor ze gezonder zijn en minder hard groeien. Dit draagt bij aan het arbeidsgemak van de boer.


“Zelfs wanneer de koeien de wei in kunnen en vers gras kunnen eten, zie je er zeker een tiental in de stal ronddrentelen,” vertelt Mark trots. “Dat moet toch genoeg zeggen over het stalcomfort voor de koe!”

Geïnteresseerd in de MeadowFloor?
Ga voor meer informatie naar de website van Proflex Betonvloeren