Staat van Mobiliteit Brabant

Om ons te kunnen richten op de toekomst, is een beeld van het vertrekpunt nodig: hoe ziet de Brabantse mobiliteit er ‘vandaag de dag’ uit en wat zijn de grote opgaven? De Staat van Mobiliteit in Brabant vormt een gezamenlijk beeld en dient als vertrekpunt voor het formuleren van onze ambities en doelen.1


Basis voor monitoring en evaluatie

De Staat van Mobiliteit Brabant is een dashboard om de grote hoeveelheid data op het gebied van mobiliteit toegankelijk te maken en inzicht te creëren in hoe het met de mobiliteit gesteld is in Brabant. Waar zitten de knelpunten op gebied van verkeersveiligheid en doorstroming? Hoe verplaatst de Brabander zich? En waarom? Dit inzicht delen we samen (gemeenten, provincie, rijk) zodat we in de opgaven in Brabant steeds hetzelfde uitgangspunt hebben2. De Staat van Mobiliteit Brabant wordt jaarlijks geactualiseerd en vormt een goede basis voor monitoring en evaluatie van ons beleid. We maken gebruik van beschikbare bronnen van de provincie, van data die partners beschikbaar stellen en van andere partijen zoals CBS.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Neem ook eens een kijkje in de Staat van Mobiliteit Brabant via dataportaal.brabant.nl ('aanmelden intern') en voorzie ons van feedback zodat we het dashboard kunnen verbeteren en doorontwikkelen!


Waardevolle informatiebron

De Staat van Mobiliteit Brabant ontwikkelt zich tot een waardevolle informatiebron voor iedereen met interesse in de ontwikkeling van de mobiliteit in Brabant. Op het dashboard vind je een vijftal indicatoren:

  • aanbod: hoe ontwikkelt het aanbod aan vervoersmiddelen, mobiliteitsdiensten en infrastructuur zich in Brabant?
  • gebruik: hoe wordt het vervoersaanbod in Brabant gebruikt, wat is het gebruik van verschillende vervoermiddelen?
  • effecten: welke effecten treden op als gevolg van het verkeer en vervoer in Brabant?
  • beleving: wat vinden mobilisten van dat gebruik?
  • invloeden: welke ontwikkelingen hebben invloed op de mobiliteit in Brabant?

Via de indicatoren kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld die van een specifieke gemeente, van nu en in de toekomst. Zo werken we met één set aan indicatoren voor heel Brabant, waarmee de ontwikkeling van de mobiliteit wordt gevolgd.

1 Beleidskader Mobiliteit: koers 2030

2 dataportaal.brabant.nl