Evaluatie & doorontwikkeling

De Staat van Mobiliteit Brabant is een instrument dat kan helpen bij het vinden van oplossingen voor onze mobiliteitsopgaven. Het geeft een gezamenlijk beeld, maar uiteindelijk gaat het erom hoe we deze beelden toepassen in de opgaves. Daarom is kennisdeling erover zo belangrijk: ermee leren werken en samen het gesprek voeren over de toepassingsmogelijkheden. Tijdens de roadshow hebben we veel feedback voor verbetering ontvangen. We lichten er drie grote ontwikkelpunten uit die we inmiddels in gang gezet hebben. Zo gaat de Staat van Mobiliteit Brabant steeds beter aansluiten op de behoeften van collega's bij de provincie en in de regio.


Reacties en verbeterpunten roadshow

De deelnemers van de roadshow zijn doorgaans enthousiast over het dashboard en soms ook een beetje overweldigd door alle opties en mogelijkheden. De interpretatie van wat je allemaal in de Staat van Mobiliteit Brabant aan kaartjes, grafieken, indicatoren en cijfers kunt vinden, wordt soms als lastig ervaren. Ervaring opdoen, door met het dashboard aan de slag te gaan, is de enige weg voorwaarts is het algemene oordeel. Een nieuwe roadshow, om nieuwe functionaliteit en inhoud te leren toepassen is in het najaar zeker te verwachten.

“Deze roadshow 1 à 2 keer per jaar herhalen, om op die manier aangesloten te blijven op de doorontwikkeling van de Staat van Mobiliteit Brabant."

Doorontwikkeling Staat van Mobiliteit Brabant

We zijn al volop aan de slag met de doorontwikkeling van de Staat van Mobiliteit Brabant, onder andere naar aanleiding van de verkregen feedback tijdens de roadshow. De grootste ontwikkelingen die in gang zijn gezet:

  • Selectiemogelijkheid op regionaal niveau. Tussen het niveau van provincie als geheel en de individuele gemeente, is nu een extra ‘niveau’ gecreëerd, zodat de regio met één klik kan worden geselecteerd.
  • Zoom-mogelijkheid. Gebruikers gaven tijdens de roadshow nadrukkelijk aan dat ze op het kaartmateriaal in willen zoomen en zelfstandig selecties willen kunnen uitvoeren. Hiervoor gaan we aan de slag met de ontwikkeling van een tweede applicatie waarin meer detail wordt weergegeven en gebruikers meer vrijheid krijgen in het bepalen van hun selecties, doorsnedes en detailniveau.
  • Monitoring van de resultaten van de regionale mobiliteitsprogramma’s. De komende periode gaan we de indicatoren in de Staat van Mobiliteit Brabant en de deelprogramma’s in de regio met elkaar synchoniseren. Het streven is dat de deelprogramma’s in de regio gemonitord kunnen worden met de Staat van Mobiliteit Brabant.
“Veel cijfers, maar de moeilijkheid zit hem in de interpretatie ervan. En vanuit welk referentiekader beoordeel je dan een situatie en geef je ‘waarde’ aan de getoonde data en informatie?"

Samen doorontwikkelen

Naast de drie 'grote' ontwikkelpunten die we opgepakt hebben, willen we de Staat van Mobiliteit Brabant natuurlijk blijven doorontwikkelen, ook voor en door (feedback van) collega's. De ambitie is om juist die toepassingen met elkaar te vinden waardoor we echt effectief kunnen zijn. Daar gaan we graag het gesprek met alle gebruikers over aan. We kunnen ons zomaar voorstellen dat er behoefte is aan speciale uitsnedes of visualisaties op maat. Hierin willen we graag voorzien. We willen je oproepen om ervaring op te doen met de Staat van Mobiliteit Brabant en feedback aan ons terug te koppelen.

“Je moet vooraf goed afpellen voor welke ‘onderzoeksvragen’ je de Staat van Mobiliteit kunt inzetten. Dit zou je per thema of analysevraag moeten doen."