Kennisdelen: roadshows in de regio's

Begin 2021 is de eerste versie van de ‘Staat van Mobiliteit Brabant’ gelanceerd. Maar waarvoor kun je dit dashboard nu gebruiken? Om deze vraag te beantwoorden hebben we een (online) roadshow georganiseerd in alle Brabantse regio’s om te laten zien wat er mogelijk is met de Staat van Mobiliteit Brabant en bij welke vraagstukken en werkzaamheden het kan ondersteunen.


Van beleidsmedewerker tot verkeerskundige

Per regio (Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant) is een online training verzorgd, met cases die zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk van de gemeenten. Genodigden zijn beleidsmedewerkers, verkeerskundigen en dataspecialisten uit de vier regio's.

Opzet van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten hebben de doelgroepen kennis gemaakt met de Staat van Mobiliteit Brabant, leren werken met de tool en feedback gegeven op de werking ervan, zodat we het dashboard op basis van feedback kunnen doorontwikkelen. Vooraf kregen deelnemers toegang tot het dataportaal, ontvingen een oefenopdracht uit de praktijk en konden een introductiefilmpje bekijken over de Staat van Mobiliteit Brabant. Tijdens de online meeting is de oefenopdracht besproken en zijn er vragen uit de praktijk besproken aan de hand van concrete cases.

Datagedreven werken in de praktijk brengen

De cases sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Ze gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het aantal verkeersslachtoffers in een gemeente. Of de vraag of de fietsmaatregelen die zijn genomen zich al hebben vertaald naar een groter aandeel fietsers in het verkeer. Daarnaast is er aandacht voor de Regionale Mobiliteitsprogramma’s waar de -regio’s momenteel druk mee zijn: hoe kan de Staat van Mobiliteit Brabant ingezet worden om zicht en inzicht te krijgen in de indicatoren die in deze programma’s zijn gedefinieerd?

Grotere projecten

Per regio wordt ook een grotere, actuele en relevante case gepresenteerd. In de regio Noordoost was dat bijvoorbeeld een onderdeel van de ‘MIRT-studie A2 Deil – Vught’. In Hart van Brabant werd de ‘Netwerkanalyse Tilburg’ bij de kop gepakt, en in Zuidoost de ‘probleemanalyse ten behoeve van de Bundelroutes Nuenen’. In West-Brabant tenslotte is de ‘Netwerkvisie 2040’ van de gemeente Altena onder de loep genomen.

Zelf aan de slag Praktijkopdracht regio Noordoost-Brabant: vragen van de wethouder

De wethouder staat aan je bureau. Hij heeft morgenochtend een regionaal bestuurlijk overleg over kansen om het fiets- en OV-gebruik te stimuleren en het autogebruik te verminderen. Maar welke vervoersrelaties zijn voor onze gemeente het meest kansrijk? Hiervoor leent de Staat van Mobiliteit Brabant zich. Log in via dataportaal.brabant.nl (aanmelden intern > tactische dashboards) Beantwoord de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de ontwikkeling van het aantal verkeerslachtoffers in Meierijstad?
  • Wat is het aandeel vrachtverkeer in de bebouwde kom?
  • Vertalen de fietsmaatregelen zich al in een groter aandeel fietsers binnen de gemeente?

Ga aan de slag en beantwoord de vragen van wethouder Harry van Rooijen, Meijerstad (foto). Bekijk hier de juiste antwoorden.