Datagedreven werken voor mobiliteit: zo doen we dat!

Staat van Mobiliteit Brabant

In het Beleidskader Mobiliteit wordt datagedreven werken benoemd als een van de leidende principes in ons handelen om de steeds complexere mobiliteitsopgaven in Brabant aan te kunnen pakken. Dit vraagt een omslag in denken en doen bij ons allemaal. In een reeks uitgaven delen we voorbeelden, tools en ervaringen rondom datagedreven werken voor mobiliteit. Om je te inspireren en activeren om met data aan de slag te gaan. In de deze editie: de Staat van Mobiliteit Brabant. We laten je zien waar dit dashboard voor dient, hoe je het kunt toepassen en hoe we hier kennis over delen. Ook kun je zelf aan de slag met de Staat van Mobiliteit Brabant.

Datagedreven werken: daarom doen we dat!

Staat van Mobiliteit

Roadshows

Evaluatie & Doorontwikkeling