Datagedreven werken voor mobiliteit: daarom doen we dat!

Ons mobiliteitssysteem loopt op allerlei manieren tegen zijn grenzen aan en de wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. Om de bereikbaarheid van onze provincie te verbeteren, moeten we ons de komende jaren anders gaan verplaatsen1. Digitalisering biedt veel mogelijkheden voor datagedreven besluitvorming, uitvoering en monitoring. Daarnaast is digitalisering een drijvende factor bij de ontwikkeling van nieuwe, slimme mobiliteitsoplossingen.


De verbindende werking van data

Ook in de Brabantse omgevingsvisie wordt het belang van data onderstreept: samen met onze partners gaan we digitalisering steeds beter inzetbaar maken en ondersteunend laten zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteitsopgaven worden steeds complexer, er zijn veel partijen bij betrokken. Data zorgt voor een gezamenlijk beeld en kan ook leiden tot meer begrip en draagvlak voor keuzes door ze met data te onderbouwen.

Datagedreven mobiliteitsbeleid

Naast het feit dat we beleidskeuzes en daarmee investeringsbeslissingen beter kunnen onderbouwen, kunnen we ze door de inzet van data ook beter monitoren en evalueren. Datagedreven werken verbindt vraag en aanbod van mobiliteit beter met elkaar, waardoor we slimme mobiliteitsdiensten kunnen faciliteren. Maar zorgt er ook voor dat we voor de burger relevantere, meer op maat gesneden reisinformatie kunnen bieden bijvoorbeeld. Tenslotte gaat datagedreven werken ervoor zorgen dat we onze wettelijke taken beter en tegen lagere kosten kunnen uitvoeren. Het doel en de ambitie is dus dat het datagedreven werken en handelen de komende jaren vanzelfsprekend en gemeengoed gaan worden.

1Beleidskader mobiliteit: koers 2030