Regio Zuidoost-Brabant

Hoogeind / BZOB – Helmond

Hoogeind / BZOB – Helmond

  • In een warmterotonde wordt overschot en tekort aan warmte op een locatie met elkaar uitgewisseld. Met aquathermie haal je warmte uit het oppervlaktewater. Deze warmte wordt, samen met restwarmte van bedrijven, gebruikt om andere bedrijven of een woonwijk van warmte te voorzien.
  • In een waterrotonde wordt water uit het kanaal gebruikt voor productieprocessen, in plaats van drinkwater. Het afvalwater wordt vervolgens ter plekke gezuiverd. Ook worden waardevolle stoffen uit het afvalwater gehaald en opnieuw gebruikt. In plaats van dat dit afvalwater het riool ingaan, kan het gezuiverde water terug het kanaal in.
  • De twee rotondes zijn ook met elkaar verbonden. Afvalwater van bedrijven is vaak heet. Er kan warmte uit gewonnen worden, dat toegevoegd wordt aan de warmterotonde.

Ekkersrijt – Son en Breugel

Ekkersrijt – Son en Breugel

  • Het levert veel voordelen op om grond op bedrijventerreinen intensiever te gebruiken. Bijvoorbeeld met gebouwen met meerdere verdiepingen. Er passen meer bedrijven op het terrein en bedrijven hoeven niet te verplaatsen als ze willen groeien. Daardoor zijn er op plekken in het buitengebied minder nieuwe bedrijventerreinen nodig. Dit is goed voor het landschap, natuur en recreatie.
  • Verder kunnen er dan ook meer mensen op het terrein werken, waardoor het aantrekkelijker wordt om openbaar vervoer te regelen. Ten slotte is er dan meer vraag en aanbod aanwezig om (rest)stromen en materialen uit te wisselen.
  • Steeds meer nieuwe bedrijfspanden worden gemaakt van duurzame, circulaire materialen en zijn energieneutraal (of zelfs -positief).
  • De ruimte wordt groener ingericht, waardoor het in de zomer minder heet wordt en regenwater beter kan worden opgevangen. Ook biedt de vergroening ruimte voor planten en dieren. In combinatie met wandel- en fietspaden wordt een bedrijventerrein een prettiger plek om te verblijven, te wandelen en te fietsen; zowel voor werknemers als bezoekers.

De Hurk – Eindhoven

De Hurk – Eindhoven

  • Een parkeergarage kan veel mogelijkheden geven voor verduurzaming. Het groene dak met zonnepanelen zorgt voor duurzame energie, verkoeling en wateropvang. Op de verdiepingen daaronder kunnen mensen hun elektrische auto’s en fietsen parkeren en duurzaam opladen. Op de begane grond is ruimte voor batterijen. Hier wordt de energie opgeslagen die wordt opgewekt maar niet verbruikt.
  • Door de parkeergarage zo te gebruiken, wordt het aantrekkelijker om op de (elektrische) fiets naar het werk te komen. Ook ontstaat er op het terrein ruimte voor groen: een wandelpad en flora en fauna.