Inspiratiebeelden bedrijventerreinen

Er zijn meer dan 600 bedrijventerreinen in Brabant. Met fabrieken, groothandels, callcenters, voedselproductie, opslag, distributie van kleding, autogarages, noem maar op. Meer dan een half miljoen mensen werken op deze plekken. Om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en om te zorgen dat er voldoende mensen prettig blijven werken en ondernemen moet er veel gebeuren. Bedrijventerreinen zijn nu vaak grijs en grauw. Er wordt veel fossiele energie en materiaal verbruikt, er wordt veel afval geproduceerd en op warme dagen wordt het er enorm heet. Veel regen zorgt voor overlast en stikstof daalt neer in de natuur eromheen. Aan de slag dus. Maar wat moet er allemaal gebeuren? En wat is er allemaal mogelijk? In dit magazine zochten we het uit. Veel leesplezier!

Project Grote Oogst

Met het project ‘Grote Oogst’ worden 13 bedrijventerreinen in Noord-Brabant versneld verduurzaamd. Op deze terreinen is een grote oogst te halen: er ligt een grote opgave en er zijn veel kansen. Provincie, VNO-NCW en lokale partijen als gemeenten, parkmanagement en waterschappen werken hier samen aan.

West-Brabant

Midden-Brabant

Noordoost-Brabant

Zuidoost-Brabant