Regio West-Brabant

Vosdonk – Etten Leur

Vosdonk – Etten Leur

  • Het bedrijventerrein van de toekomst is een groene omgeving.
  • Het wandelpad nodigt werknemers uit om tijdens de lunch te gaan wandelen. Dat draagt bij aan hun gezondheid.
  • Mensen werken hier graag, omdat het een mooie en fijne omgeving heeft. Belangrijk voor bedrijven in de strijd om voldoende talent.
  • Door op het terrein meer ruimte te geven aan water voorkom je wateroverlast. Productieprocessen kunnen doorgaan, omdat er geen hinder van water meer is. De productie kan dus gewoon doorgaan. Water houdt ook de omgeving koel en voorkomt zo hittestress. Dat is prettiger werken, de airco kan uitblijven.

Vijf Eiken – Oosterhout

Vijf Eiken – Oosterhout

  • Door bedrijven op bedrijventerreinen met elkaar te verbinden en met de woonwijken daarnaast, ontstaan er veel nieuwe mogelijkheden. De warmte die ontstaat bij productieprocessen, kan gebruikt worden om woningen te verwarmen. Groen ‘afval’, zoals gemaaid gras en gft, kan omgezet worden in CO2-neutraal en circulair biogas. En door zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen en lokaal te hergebruiken, verminderen we de afvalberg.
  • Met de elektriciteit die opgewekt wordt op de daken van loodsen, worden de elektrische fietsen opgeladen waarmee mensen naar hun werk kunnen fietsen.
  • Dat gaat niet vanzelf: er is veel (ondergrondse) infrastructuur nodig om deze verbinding mogelijk te maken. Daarnaast moeten bedrijven soms hun bedrijfsprocessen aanpassen, zodat alles op elkaar aan kan sluiten.

Haven Moerdijk

  • Volgt

Theodorushaven – Bergen op Zoom

  • Volgt