Hoe kan de provincie je helpen?

Waarmee kunnen we helpen?

Wij kunnen ondersteunen bij het opstarten van Samen initiatieven en experimentele (Flex)projecten in de vorm van begeleiding en financiering als een project past binnen de doelstellingen van de visie gedeelde mobiliteit van de provincie. We hebben deze toolkit ontwikkeld om de vraag van je inwoners in kaart te brengen en om je project af te bakenen. We hebben vele voorbeelden van vragenlijsten en onderzoeken. We kunnen data aanleveren van reisbewegingen binnen een gebied, reizigerstype, het gebruik van haltes of favoriete tijdstippen. Zo kunnen we gericht adviseren bij jouw initiatief. En om een beter aanbod van gedeelde mobiliteit te realiseren kan de Provincie helpen door inzicht te bieden in de verschillende vervoersoplossingen. Vraag en aanbod kun je hierdoor beter op elkaar afstemmen.

Wanneer komt de provincie in beeld?

We haken het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van een initiatief aan. ‘Een goed begin is het halve werk’ is zeker van toepassing op gedeelde mobiliteit. Als provincie kunnen we een sturende, faciliterende of stimulerende rol innemen. We zoeken kansen om verbindingen te leggen met andere vervoersinitiatieven, beleidsterreinen en overheden. Leg dus je initiatief, hoe pril ook, aan ons voor op: gedeeldemobiliteit@brabant.nl. Wij zorgen ervoor dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt. Ons team bestaat uit verschillende leden. Lees hier wie waarvoor het eerste aanspreekpunt is.

Handige websites

Informatie brabantstad.nl smartwayz.nl brabantsmobiliteitsnetwerk.nl kimnet.nl reizigersoverlegbrabant.nl ikwilvervoer.nl wijzijnzet.nl

MaaS dutchmobilityinnovations.com Team MaaS Regio Zuid-Nederland werkt aan de ontwikkeling en opschaling van het MaaS ecosysteem in Noord-Brabant en Noord-Limburg. Ze stimuleren en faciliteren reizigers om bewezen MaaS-, mobiliteits- en vervoersdiensten optimaal te (kunnen) gebruiken.

Registratie van voertuigen Rijksdienst wegverkeer: rdw.nl Onderzoek surveymonkey.com questionpro.com

Wetten Wet personenvervoer: wetten.overheid.nl Wet gelijke behandeling: wetten.overheid.nl