Welke vlinder zie op de foto?

A. Heideblauwtje B. Gentiaanblauwtje C. Pimpernelblauwtje

Wat zie je op deze foto?

A. Een wandelpad B. Een dassenwissel C. Een gedempte sloot

Welk probleem herken je op deze foto?

A. Een invasieve exoot B. Verruiging door stikstofdepositie C. Effecten van verdroging

Welke beken komen hier bij elkaar?

A. De Kleine en de Grote Beerze B. De Rosep en de Essche stroom C. De Aa en de Dommel

Waar is deze foto genomen?

A. Op de Brabantse Wal B. In de Oeffelter Meent C. De Regte heide

Wat zie je op deze foto?

A. Een schimmel B. Een alg C. Beide