RAFELRANDJES ALS KIEM VOOR VERANDERING

Opening met Karin Bruers en Jos van den Broek

Zonden vormen een thermometer van de tijdsgeest, benadrukt cabaretière Karin Bruers in haar openingswoord. “Ze vangen de denkbeelden van het verleden, heden en de toekomst, en laten zien wat belangrijk is.” Neem Ira, oftewel woede. Karin vertelt hoe haar moeder haar vroeger aanspoorde om haar woede niet te beteugelen, maar deze vooral de vrije loop te laten – bijvoorbeeld als ze gepest werd door broertjes of zusjes (‘Pak de bezem en sla er maar op’). Maar waar Karin ondanks deze ‘Spartaanse opvoeding’ niet uitgroeide tot een ‘hooligan’, lijkt woede – met de ongeregeldheden rondom de avondklok vers in het geheugen – nu een vaste plek te hebben verworven in onze maatschappij. Hoe moeten we daarmee omgaan?

“Zonder rafel-randjes geen zonden.”
- Karin Bruers

En wat moeten we eigenlijk vinden van de grote logistieke ‘blokkendozen’ die – als antwoord op onze online shopdrift – op steeds meer plekken in het Brabantse landschap verrijzen? Ze tonen volgens Karin onze drang naar gulzigheid; een zonde waar we vroeger niet openlijk aan toegaven, maar die nu juist gefaciliteerd wordt (zie ook de podcast en het essay hierover). Of neem hoogmoed: waar beroemd worden vroeger bloed, zweet en tranen kostte, is bekendheid tegenwoordig een uitvloeisel geworden van het aantal likes op Instagram. Wat zegt dát over onze tijd? Zo tonen de zonden de rafelrandjes in de wereld om ons heen. En juist dáárin schuilt volgens Karin de verandering voor de toekomst. En uiteindelijk verkennen we onze zonden niet om ze te veroordelen of in het verleden vast te blijven zitten, maar om ervan te leren – en zo de toekomst te openen.”

“Deze verkenning stemt tot mildheid.”
- Jos van den Broek, BrabantKennis

Kersvers BrabantKennis-directeur Jos van den Broek herkent in elke zonde wel iets, maar voelt zich vooral aangesproken door luiheid (zoals verwoord in de podcast over deze zonde). “In onze gedigitaliseerde wereld laten we Google, Twitter en Facebook vaak te veel bepalen wat er gebeurt. Dat geldt ook zeker voor mij: ook ik breng soms net iets meer tijd door op social media dan me lief is. Voor mij valt dat onder de noemer luiheid: dat je digitalisering niet vóór je laat werken, maar dat je het over je heen laat lopen.” Met deze verkenning wil BrabantKennis ons vooral een venster op de toekomst bieden, benadrukt Jos. “Van prikkelende essays, interviews en podcasts tot fraai artwork en mooie gedichten: we hebben alles aan elkaar proberen te verbinden. Want juist zo’n combinatie van kunst, cultuur en wetenschap biedt stof voor reflectie. En, zo heb ik gemerkt: zo’n verkenning stemt tot mildheid. Uiteindelijk zijn we immers allemáál zondig. Daarmee biedt deze verkenning ons tegelijkertijd handvaten voor verandering en voor het kijken naar de toekomst; hoe willen we die samen vormgeven?”

Bekijk het interview van Karin met Jos hieronder:

HOOFDPROGRAMMA MET DENKER DES VADERLANDS DAAN ROOVERS