DE ZONDIGE BRABANDER

Slotoverweging door Karin Bruers

“Zonden zeggen iets over wat in een bepaalde cultuur wordt beschouwd als ‘goede zeden’. Zo is Brabant een plek waar ‘de ontmoeting van mensen’ in de haarvaten zit. Van ‘ons moeder’ tot carnaval, van culturele manifestaties tot traditionele rituelen: ‘samen’ is hier vanzelfsprekend. Maar: Brabanders zijn ook vrijgevochten, en af en toe ook best dwars en eigenwijs. De zaken gaan hier ‘via de geest, niet via de letter’; regels zijn prima, maar niet zaligmakend. De andere kant van deze medaille is dat ‘afspraak is afspraak’ niet zo in de Brabantse genen zit. En dat ‘ja zeggen’ niet vanzelf tot ‘ja doen’ leidt.

Brabanders zijn inventief en niet voor een gat te vangen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Brabant is warm, uitbundig en feestelijk – en met een zonde erbij is dat toch nét iets leuker. Het spreekwoordelijke Bourgondische hoort onmiskenbaar bij de Brabantse ziel. En genieten mag, zolang het maar niet doorslaat naar inhoudsloosheid. Als ik zelf iets meeneem van vanmiddag, is het dat we vooral mildheid moeten betrachten. Probeer zaken ook eens van de andere kant te bekijken, en gun ook de ander daarvoor de tijd en de ruimte. Wellicht zouden we al een heel eind zijn als we ons oordeel af en toe wat meer kunnen uitstellen en bijstellen, nu we weten dat onze denkbeelden altijd aan verandering onderhevig zijn. En misschien kunnen we elkaar eens wat vaker met nieuwsgierigheid en verwondering tegemoet treden. As ut waait, is ’t nie handig da ge zaait."

“As ut waait, is ’t nie handig da ge zaait.”

Bekijk de nabeschouwing van Karin: