Brabant Living Landscape

Brabant schreef geschiedenis met de toekomst: in het Living Landscape. Een interactieve expositie die inspireert en uitdaagt om keuzes te maken. Hier was tijdens DDW 2019 te ervaren hoe groene energiestromen, veranderingen in de landbouw, slimme mobiliteit, innovatiekracht en circulair bouwen samen komen in eigen omgeving. Alles behalve een ver=van-je-bed-show!

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

In dit concept komen de opgaven van het Bestuursakkoord 2019 - 2023 tot leven in de eigen leefwereld van bezoekers. Door belevingen te creëeren die inspireren om op een andere manier naar de eigen omgeving te kijken, creëert de provincie Brabant nieuwe bewustwording op grote maatschappelijke opgaven.

De Kolom

Maar de provincie streeft niet alleen bewustwording na: de toekomst maak je samen! Daarom dagen we vooral ook onze bezoekers uit om mee te praten, ideeën aan te dragen en keuzes te maken. Zo ervaren zij juist de complexiteit van onze opgaven én die van onze organisatie.


Dit jaar gebeurde dat centraal in het Living Lab: in de digitale activatie De Kolom. Met een eigen perskaart maaken bezoekers keuzes in het Living Landscape en schreven daarmee de krant van morgen. Ze zagen dat elke kleine keuze een groot effect kan krijgen op de toekomst van Brabant. Of juist een verdeelde opinie kan zijn over een gedeelde toekomst.

Ilse van Rijsingen,

projectmedewerker Omgevingsvisie bij provincie Brabant

"Het is behoorlijk ingewikkeld om mensen bij zoiets abstracts als een Omgevingsvisie te betrekken. De DDW heeft ons daar heel goed bij geholpen. Als plek om met spontane bezoekers en met genodigden te pionieren.Ontwerpende en creatieve bronnen aan te boren, het gesprek aan te gaan en de visie te verrijken."

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Gedurende de DDW zijn er vele data van bezoekers opgehaald met de activatie Kolom. Zij lieten achter welke beelden hun hart sneller deed kloppen, toetsten welke verleidingen zij konden weerstaan en stelden hun ideale omgeving samen.

We gaan samen met het team omgevingswet onderzoeken hoe deze data over natuur, logistiek, economie, voedsel, energie, cultuur, ontspaninng, wonen, zorg & vitaliteit, erfgoed, mobiliteit, klimaatadaptatie, circulaire economie en innovatie van toegevoegde waarde kunnen zijn voor onze beleidsvelden.