BiobaseCamp
& Growing Pavilion

Studio Marco Vermeulen:
  • 300.000 kijkers hebben de documentaire over houtbouw van VPRO Tegenlicht gezien
  • in 10 plaatsen wordt een Meet Up georganiseerd rond houtbouw;
  • 320 mensen bezochten de Meet Up in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam;
  • er zijn Kamervragen gesteld over houtbouw door Jessica van Eijs (D66) en Tom van der Lee (GroenLinks);
  • NOS-meteoroloog Gerrit Hiemstra stuurde ons een uitgebreide reactie
  • ...en we kregen nog veel meer enthousiaste kijkersmails, waarin gelijk wordt overgegaan tot actie.

Voor Circulair en Biobased Bouwen geldt dat we in de loop van de jaren een goed netwerk hebben opgebouwd als het gaat om de Biobased Economy. Dit zorgt ervoor dat we dit innovatiethema tijdens de DDW goed onder de aandacht kunnen brengen bij relevante partijen. Deelnemers van de ambassade Waldo Maaskant en Jeroen Mulder vertellen:

Waldo Maaskant: "Deelname aan de DDW zorgt ervoor dat we nog veel meer mensen kunnen laten kennismaken met biobased materialen en circulair bouwen. Bovendien kunnen we vertellen wat we als provincie doen om ontwikkelingen te stimuleren. En kunnen we bedrijven uitnodigen en met elkaar koppelen. Zo heeft de DDW ten aanzien van meerdere aspecten een meerwaarde. Daar passen we onze activiteiten, zoals het Captains diner en de diverse tours, heel gericht op aan. Je merkt dat je in de setting van de DDW hele andere gesprekken voert met CEO’s. Dat werkt heel goed. Tijdens de DDW ontmoeten we eveneens veel jong talent. Ook daar worden we allemaal erg enthousiast van.


We verbinden onze activiteiten overigens graag en bewust aan het programma van het Brabant Living Lab. Deze collega’s gaan ook met het brede publiek het gesprek aan over maatschappelijke opgaven. Dat sluit precies aan op wat wij doen. Zo halen we samen heel veel input op en delen we ons brede verhaal.


Als het gaat om de DDW zie ik dat deze een transitie doormaakt. Mensen herkennen zich steeds meer in design en de toepassingen die mogelijk zijn. We gaan ervoor dat over vijf jaar alle designoplossingen die tijdens de DDW gepresenteerd worden allemaal circulair zijn. Zo zorgen we er ook voor dat burgers mee willen én kunnen. Ik zie dat we als provincie tijdens de DDW een enorme bewustwording creëren. Daar ben ik trots op.”

Waldo Maaskant in De Zeen Magazine:

"The Netherlands and Brabant faces a major building challenge. The Province of Noord-Brabant has given circularity an explicit place and boosted projects in the field of circular construction, renovation and demolition."

Brabant in 100 seconden


Trigger voor discussie


100 seconden expeditie

Jeroen Mulder: "In het theater stonden tijdens Dutch Design Week tal van inspirerende sprekers. Ook was er de première van een 100-meter expeditie door Brabant. Trotse maker is guerilla aardrijkskundige Daniel Raven-Ellison van National Geographic. Hij maakte in opdracht van Provincie Brabant een film om het beeld van natuur drastisch te veranderen.


Met de verdeling van beelden, volledig gebasseerd op harde data van het grondgebruik in onze regio, brengt hij de discussie op gang. Tussen bezoekers, beleidsmakers én binnen de politiek. De fysieke ruimte die we tot onze beschikking hebben is namelijk eindig. We moeten soms kiezen voor kwaliteit. Kunnen we ruimte voor meerdere opgaven benutten en verschillende doeleinden samenbrengen?


Gedurende de week ging Raven-Ellison bovendien persoonlijk het gesprek aan met bezoekers over het belang van natuur in onze leefomgeving en wat we er met elkaar voor over hebben. "


Door het verhaal over ruimte voor natuur te verbinden aan het Biobasecamp, inspireerde een bezoek van netwerken aan DDW tot een verhoging van de huidige investering in gebiedsontwikkeling - op houtbouw!