Voetbalvelden omgebouwd tot nieuwbouwappartementen

Tot voor een paar jaar geleden lieten de voetbaltalenten van FC Den Bosch hun kwaliteiten nog zien op de velden van het voormalige trainingscomplex aan de Jan Sluytersstraat. Nu staat er een nieuwe buurt die bestaat uit Hertoglaan en Hertogpark in de Aawijk in ‘s-Hertogenbosch.

Deze buurt telt 92 woningen die zonder projectontwikkelaars zijn ontwikkeld en gebouwd. Dankzij het project ‘Vrij Spel’ van de gemeente ’s-Hertogenbosch kregen de bewoners alle ruimte hun gewenste woning en woonomgeving te realiseren.

Centraal in deze nieuwe buurt staat een complex van 14 nieuwbouwappartementen, Woongemeenschap De Oosterburen. “We zitten hier vlak bij de Oosterplas en zijn buren van elkaar. Dus we waren het snel met elkaar eens dat het De Oosterburen moest gaan heten”, zegt Moniek Peijnenburg (op de foto hiernaast rechts). Zij bewoont één van de kleinere appartementen op de 1e etage met een oppervlakte van ruim 70 m2.

Mix van appartementen

Bij het ontwerp van het complex is er bewust voor gekozen om tot een mix van appartementen te komen. Niet één is er gelijk, omdat bewoners hun persoonlijke wensen naar voren konden brengen. Een grote zitkamer, of juist een ruimere keuken, slaapkamer aan de voor- of achterzijde, de architect hield overal rekening mee. In grootte variëren ze van circa 70 tot 170 m2. Zo zijn er in twee bouwlagen drie huurappartementen (ruim € 700) en elf koopappartementen (€ 200.000 - € 350.000) gebouwd.


'Wij koesteren hier het wij-gevoel.'

Aan de centrale binnentuin ligt ook de gezamenlijke woonruimte waar de bewoners voor een kop koffie binnenlopen, maar ook een keer per maand met elkaar koken en eten. Bewoonster Ine van der Zanden (op de foto hierboven links): “Wij koesteren hier het wij-gevoel, met behoud van privacy. We lopen niet de hele dag bij elkaar over de vloer, maar helpen elkaar waar het nodig is. En doordat we met diverse commissies werken zorgen we ook dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het complex. Zo hebben we onder andere een tuin-, cultuur- en PR-commissie. Er is voor iedereen de gelegenheid om eigen talenten en kwaliteiten in te zetten”.

Wonen voor Gevorderden

Bureau Kilimanjaro uit Eindhoven heeft de drie initiatiefnemers van het eerste uur in 2014 geholpen om het CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) te realiseren. Zij hebben ervaring met het ontwikkelen van levensloopbestendige woningen onder de naam ‘Wonen voor Gevorderden’. Via informatiebijeenkomsten en vergaderingen met beoogde bewoners werden de plannen voor De Oosterburen steeds concreter. Kandidaat-bewoners moesten in die fase zichzelf wel voorstellen en aangeven wat zij aan het project zouden willen bijdragen. Mede op basis van die motivatie werd zo de uiteindelijke bewonersgroep geformeerd.

“Met de architect en projectbegeleider die we in overleg met Kilimanjaro hebben ingeschakeld konden we toen aan het ontwerp van het complex beginnen, waarbij warmtepompen in de koopappartementen zijn opgenomen. En op het dak van het complex liggen zonnepanelen. Naast de gezamenlijke woonkamer maakt een inpandige fietsenstalling daar ook onderdeel van uit, compleet ingericht met voldoende oplaadkabels voor de elektrische fietsen”, aldus Moniek Peijnenburg.


Rapportcijfer 10

De bewoners, vijf echtparen en negen alleenstaanden in leeftijd variërend van 57 tot 71 jaar, wonen inmiddels ruim een jaar met plezier in hun appartementen. “Er blijven altijd nog wel wat klusjes te doen, zoals het terugdringen van de galm in de gemeenschappelijke woonruimte en de hal waarvoor door een paar bewoners nu een plan wordt uitgewerkt. Maar het rapportcijfer 10 dat uit de evaluatie na het eerste jaar naar voren kwam geeft wel aan dat wij het met elkaar prima naar ons zin hebben”, zo blikt Ine van der Zanden terug.

De gemeenschappelijke ruimte wordt ook voor buurtactiviteiten beschikbaar gesteld, om zo een verbinding met de overwegend jonge buurt te maken. Het bijzondere karakter van de buurt zorgde er begin dit jaar voor dat Omroep Max De Oosterburen als voorbeeldproject op televisie heeft besproken. Omdat er een groeimarkt is voor geclusterde levensloopbestendige woonvormen voor senioren.

Project Vrij spel

Dat wordt ook bevestigd door wethouder Roy Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch die Wonen, Ruimtelijke Ontwikkeling en Participatie in zijn portefeuille heeft. “Met het project ‘Vrij Spel’ werken wij met één loket en aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Wij zorgen er zo voor dat zij snel en efficiënt door de diverse fases van het bouwproject worden geholpen. Dat helpt ook om de energie van de initiatiefnemers die er bij een CPO-project is vast te houden. Want als kandidaten binnen een groep afvallen wordt het moeilijk om het project gerealiseerd te krijgen”.

Minitopia

De gemeente streeft ernaar om ieder jaar minimaal één CPO te realiseren om zo een mooie balans met de reguliere bouw te behouden. “De initiatieven van onderop zorgen ervoor dat er vanuit een gemotiveerde groep bewoners mooie bouwplannen ontstaan. Vaak vanuit een thema als bijvoorbeeld ecologie, zoals Bewust Wonen Werken Boschveld of groepswonen voor senioren zoals De Oosterburen. Ook Minitopia in Zuid is zo’n bijzonder project. Er zitten nog diverse projecten in de pijplijn. Daarvoor gaan we locaties selecteren zodat die projecten ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd”, aldus wethouder Geers (op de foto rechts).

Kijk voor meer informatie over CPO De Oosterburen op www.oosterburendenbosch.nl


Woonvisie

In de nieuwe woonvisie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, die in het voorjaar wordt gepresenteerd, komt ook het CPO-concept aan bod. Onder andere zo’n 800 inwoners hebben in het afgelopen jaar meegedacht over ontwerpconcepten voor de woningmarkt in de gemeente. De wethouder: “We moeten ervoor zorgen dat niet alleen senioren, maar ook jongeren en starters op de woningmarkt geholpen worden om een woning op maat in onze gemeente te kunnen realiseren. Aan de hand van de mooie CPO-voorbeelden die we al hebben zullen we belangstellenden blijven faciliteren en motiveren om hun woonwensen werkelijkheid te zien worden”.

Deel op social media