Spoedzoekers krijgen adempauze in prefab flexwoningen Roosendaal

Je zult door omstandigheden maar met spoed op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. Dan kun je in Roosendaal wellicht terecht in één van de twintig flexwoningen aan de President Kennedylaan. Het gaat om kant-en-klare huizen voor één of twee personen zonder kinderen die door woningcorporatie Alwel zijn gerealiseerd.

Bronaanpak

“Het project kende een lange aanlooptijd omdat je een geschikte ruimte moet vinden voor de flexwoningen die in blokken van twee keer tien zijn geplaatst. Dat vraagt om afstemming met de gemeente Roosendaal, maar ook met omwonenden. Daarom hebben wij ook inloopavonden georganiseerd om de omgeving van de geselecteerde locaties mee te nemen in het concept. De eerste tien woningen hebben wij op deze manier in juni 2019 kunnen plaatsen. De tweede groep volgde net na de zomer”, zo vertelt Rob van Son (rechts op de foto), vestigingsmanager van Alwel in Roosendaal.De onderhandelingen met de gemeente hebben ervoor gezorgd dat er een samenwerkingsovereenkomst met Alwel is gesloten om de komende jaren in totaal zo’n 50 tot 150 flexwoningen te kunnen realiseren. Projectontwikkelaar Jurgen Arts (links op de foto): “Vanmiddag zit ik weer bij de gemeente om verder te praten over nieuwe potentiële locaties om een volgende groep woningen te kunnen plaatsen. De gemeente neemt daarbij het bouwrijp maken en de bestrating voor haar rekening. Wij kunnen de flexwoningen, waarin veel hout en staal is verwerkt, dan in één dag plaatsen.
Ze zijn afkomstig van Barli uit Uden die de prefabwoningen eerder al in onder andere Breda en ’s-Hertogenbosch heeft geplaatst. In Breda gaven bewoners een gemiddeld rapportcijfer van een 7,1. Het is dus een bewezen concept dat wij nu ook in Roosendaal verder willen uitrollen”.

Spin in het web

Woonconsulent Francis de Jong van Alwel heeft regelmatig contact met de bewoners en zorgt dat er waar nodig hulp wordt geboden. “Als spin in het web sta ik niet alleen in contact met de bewoners maar ook met de omgeving. Tijdens de inloopavonden heb ik ook omwonenden meegenomen in de plannen die wij hadden om de eerste twintig flexwoningen te gaan plaatsen. Daarvoor was een prima groenstrook met voldoende ruimte beschikbaar. Omwonenden waren tevreden met de inrichting van de locatie, omdat de flexwoningen alleen een begane grond hebben met een plat dak. Het uitzicht in de laan veranderde er nauwelijks door want de groeninrichting met bomen kon gehandhaafd blijven”.Een van de tevreden bewoners is Eveline Steijn (hierboven links). Op haar vorige woonadres had zij overlast van buren en was met spoed op zoek naar alternatieve woonruimte. Na een groepsbezichtiging met andere belangstellenden en een intakegesprek met Francis de Jong (foto links) kwam zij in aanmerking voor een flexwoning van Alwel. “Met een oppervlakte van 32 m2 lijkt het alsof je krappe ruimte tot je beschikking hebt, maar door een uitgekiende inrichting valt dat enorm mee. Ik woon hier met veel plezier en merk eigenlijk niets van mijn buren. De woningen zijn goed geïsoleerd en bieden volop wooncomfort. Ik ben blij dat ik hier voor een periode van twee jaar kan blijven wonen. En met een huurprijs van € 456,- is het financieel ook haalbaar”.

Spin in het web

Na die twee jaar moet de bewoner verhuizen. Daarvoor worden tijdelijke huurafspraken gemaakt, conform de Wet Doorstroming Huurmarkt. Met de flexwoning wordt dus feitelijk een adempauze geboden om na een scheiding, of gedwongen vertrek uit een studentenhuis tijdelijk onderdak te vinden. Er is wel een wachtlijst. Vrijkomende woningen worden via loting toegewezen. Bewoners van een flexwoning behouden echter wel hun inschrijftijd die niet met twee jaar wordt gekort. De toewijzing van een flexwoning gaat dus niet ten koste van de kans op een volgende woning.

Rob van Son: “Na de positieve ervaringen met de woningen aan de President Kennedylaan bekijken we nu ook de mogelijkheid om een maat grotere prefabwoningen te realiseren zodat er ook gezinnen met kinderen een tijdelijk onderdak kunnen vinden.

Doorstroming

Er komen weliswaar zo’n 700 à 800 woningen per jaar vrij in Roosendaal, maar het is van belang om de doorstroming op gang te houden. De flexwoningen kunnen daarbij ook een rol spelen. Het zou goed zijn als dit in de regio Roosendaal meer wordt opgepakt om zo de druk op de woningmarkt te verlagen”.

Alwel noemt zichzelf een ‘buurtcorporatie’ met circa 25.000 huizen, parkeerplaatsen en andere panden in de gemeenten Breda, Etten-Leur en Roosendaal. We zijn aanwezig en zichtbaar in buurten en wijken. Daardoor staan we dicht bij de bewoners.

Deel op social media