Blog gedeputeerde Erik van Merrienboer

Andere manieren van (samen)wonen

We hebben in Brabant niet alleen de vraag naar méér woningen, maar ook naar ándere woningen. De samenstelling van onze bevolking verandert en dat betekent ook dat de vraag naar het type woning verandert. Steeds vaker gaat het hierbij om nieuwe woonvormen. Een vraag die we serieus moeten nemen en dat doen we ook.

Alleen, maar wel samen

De rode draad lijkt te zijn dat een toenemend aantal mensen minder individueel en meer samen wil gaan wonen en dat dan graag zelf vormgeven. Er zijn steeds meer alleenstaanden, bijvoorbeeld ouderen (vergrijzing), maar ook werknemers uit het buitenland, studenten of gescheiden mensen. Zij zoeken woonruimte voor zichzelf, maar ook het comfort van een gemeenschap in welk vorm dan ook. Dat zijn andere woningen dan de gezinswoningen waar we de afgelopen decennia vooral behoefte aan hadden. Dus zullen we niet alleen andere woningen moeten bouwen, maar ook bestaande woningen geschikt maken voor alleenstaanden, bijvoorbeeld door splitsing.

Twee vliegen in één klap

Samen met anderen wonen lijkt voor veel mensen ook een oplossing voor andere behoeften. Denk aan zorg: steeds meer ouderen zoeken de beschutting van groepswonen vanwege het sociale aspect en zo bovendien zelf de hulp en zorg te kunnen organiseren die ze wellicht op termijn nodig hebben. Een sterk sociaal netwerk helpt dan, ook tegen eenzaamheid.

Daarnaast is het klimaat een drijfveer: minder individueel bezit, meer delen, gezamenlijk kennis opdoen over circulair bouwen en klimaatneutraal leven.

Do it yourself

Collectieve woonvormen zijn er nog veel te weinig. Daarom zoeken bewoners elkaar steeds vaker op om dit in eigen beheer vorm te geven. Dat willen we steunen. Het betekent namelijk dat er dan woningen worden gebouwd die volledig op de vraag aansluiten. Daarnaast kunnen we daarmee op andere fronten, zoals zorg, energie en klimaat ook stappen zetten en kennis opdoen. De mondige burger laat zich op steeds meer plekken zien, zeker als het zijn eigen leefomgeving aangaat. En dat juich ik toe

Kortom, geef nieuwe woonvormen en zelfbouw de ruimte die ze verdienen. Ik daag gemeenten en andere marktpartijen uit om actief en positief mee te denken met de woonwensen die leven onder de Brabantse bevolking. Met ons ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’ wil ik hieraan vanuit de provincie ook een stevige bijdrage leveren.Deel op social media