Colofon

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant en ZLTO

Tekst: Stan Verhaag Fotografie: Wim Hollemans Realisatie: Sarah Boots

Met dank aan

Karel en Monique Bekker Miriam Berkvens Wim en Mieke van der Heijden

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

E-mail: transitieveehouderij@brabant.nl

’s-Hertogenbosch, april 2020