Samen denken en samenwerken

Erik van Merrienboer

Op veel plekken in Brabant staan panden leeg. Dat is te zien in binnensteden, want de detailhandel staat nog steeds onder druk – en het einde is helaas nog niet in zicht. Dat is ook te zien in het landelijk gebied, omdat nog steeds veel agrariërs stoppen en daarbij vaak een lege boerderij achterlaten. Maar ook vakantieparken kampen vaak met leegstaande woningen, waarvoor creatieve oplossingen worden gezocht.

Doe het samen

Elke type locatie vraagt om een andere aanpak. Leegstaande (recreatie)woningen vragen om andere oplossingen dan een leegstaande winkel, kerk of boerderij. Maatwerk dus. Maar de gemene deler is overal: samenwerking. Samenwerking tussen verschillende overheden, maar vooral ook samenwerking met eigenaren. Er bestaan geen pasklare oplossingen. Succes valt of staat met samen denken over de mogelijkheden die er wél zijn.

Verrassend

De afgelopen vier jaar hebben we al flink ingezet op leegstand. Dat heeft ook z’n vruchten afgeworpen. We hebben veel geleerd van de mooie, creatieve, soms verrassende oplossingen die zijn ontstaan. Maar ook van de knelpunten die op ons pad kwamen. De vierdaagse Rondgang Leegstand door alle Brabantse regio’s is bedoeld om deze kennis en praktijkervaring te verzamelen en met elkaar te delen. Alleen zo komen we verder.

Laat u inspireren

Ik wens u een zinvolle en inspirerende dag toe, en hoor graag wat uw ervaringen zijn. Dat mag natuurlijk ook via social media, met de hashtag #LeegstandBrabant.

Erik van Merrienboer

Gedeputeerde Ruimte en Wonen

Deel op social media