Leegstand en tijdelijke huisvesting

Een thema dat een directe link heeft met leegstand speelt op recreatieparken. Er is een vraag naar tijdelijke en flexibele woonruimte bij o.a arbeidsmigranten en de spoed-zoekers. Door de krapte op de woningmarkt vinden zij die woonruimte moeilijk. In recreatieparken zien we soms een terugloop in het aantal toeristische bezoekers. Er ontstaat leegstand van de vakantiewoningen. De eigenaar of beheerder gaat dan op zoek naar andere doelgroepen om de exploitatie van het park toch rond te krijgen. Zo vinden mensen zoals arbeidsmigranten en mensen die snel flexibele woonruimte nodig hebben, hun toevlucht op recreatieparken.

Tijdens dit werkbezoek zetten we de mens centraal. Het perspectief van de beheerder van een park komt aan bod, en bekijken we ook de sociale kant van het leven op een vakantiepark vanuit het perspectief van een arbeidsmigrant.

Samen denken en samen werken

Programma

Feiten en cijfers

Landelijke actie-agenda vakantie parken

Workshop arbeidsmigranten

Contact en informatie

Colofon en links