Leegstand in west-Brabant
Feiten en cijfers

Leegstand commercieel en maatschappelijk vastgoed

De provincie Noord-Brabant geeft voor alle typen gebouwen een indicatie van de leegstand. De cijfers bevestigen de (maatschappelijke) urgentie van het probleem.

Cijfers per regio

In Noord-Brabant staan veel gebouwen leeg. Het leegstandspercentage ligt voor het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en industrie) boven de frictieleegstand. Dat is de leegstand die nodig is om de vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. Naar schatting staat gemiddeld 7% van alle gebouwen (exclusief woningen) in Brabant leeg.


De figuren geven per Brabantse regio en per type gebouwen het percentage van de bestaande leegstand en het aantal leegstaande gebouwen. Het betreft een indicatie op basis van CBS-gegevens. Het percentage leegstand in de totale gebouwenvoorraad is van alle regio's het laagst in de regio Noordoost-Brabant (5%), het hoogst in West-Brabant (9%). De regio West-Brabant heeft voor bijna alle typen gebouwen het hoogste leegstandspercentage in vergelijking met de andere Brabantse regio’s, uitgezonderd maatschappelijk vastgoed. Het percentage varieert van 5% leegstand in maatschappelijk vastgoed tot 14% bij kantoren.

Het dashboard Leegstand van CBS bevat cijfers over de leegstand van winkels, kantoren, industriële gebouwen en maatschappelijk vastgoed per provincie en per gemeente voor 2018. Dashboard Landelijke Monitor Leegstand

*) Eind 2019 heeft CBS nieuwe cijfers gepubliceerd, zie Landelijke monitor leegstand 2015-2019. Binnenkort actualiseren wij de kaarten voor Noord-Brabant aan de hand van deze nieuwe cijfers.

Leegstand winkels

In West-Brabant is het totale aantal leegstaande panden in de afgelopen 4 jaren met 1% afgenomen. Deze afname zit met name in de verspreide winkels en in de stads- en dorpscentra. In de stads- en dorpscentra is de leegstand vooral in het afgelopen jaar gedaald en ligt nu weer onder het niveau van 2014.

Op de woonboulevards is sprake van een toename van de leegstand in de periode 2014-2017.

Leegstand maatschappelijk vastgoed

In totaal staan in Noord-Brabant ruim 700 panden behorende tot het maatschappelijk vastgoed leeg. In de regio West Brabant zijn dit 240 panden met een totale oppervlakte van 110 duizend vierkante meter.

Leegstand maatschappelijk vastgoed in regio West-Brabant 1-1-2018

Leegstand agrarische gebouwen

De afgelopen vijf jaar is ongeveer 1,4 miljoen m2 aan stallen en schuren in Brabant leeg komen staan. De komende tien jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij.

Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt, dat maakt de toename in vierkante meters sterk.

In de regio West-Brabant is de afgelopen 5 jaar 340.000 vierkante meter stallen en schuren leeg komen staan. Daar komt de komende tien jaar nog ruim 500.000 vierkante meter bij.

Van alle gemeenten in West-Brabant is de gemeente Zundert koploper, maar ook onder andere in Steenbergen en Moerdijk zijn er in de afgelopen jaren veel lege stallen en schuren bij gekomen.

Van alle Brabantse gemeenten staat Meierijstad op nummer 1 in de top 10 gemeenten met de meeste leegstand, zowel in de afgelopen 5 jaren als de komende jaren tot 2030. Van de regio West-Brabant staat de gemeente Zundert voor beide perioden in de top 10.

Leegstand erfgoed - kerken

De kans op leegstand van erfgoed is er vooral bij kerken, kloostergebouwen en fabrieken. Anno 2018 staan 56 van de 561 kerken in Noord-Brabant leeg. Hiervan staan er 15 in de regio West-Brabant. In de regio zijn nog 122 kerken in gebruik.

Deel op social media