Colofon

Realisatie

Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant gemaakt door:

Team Leegstand

Wim Roefs (foto Erik van Merrienboer)

Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

5216 TV ‘s-Hertogenbosch


Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

E-mail team Leegstand: Leegstand@brabant.nl


’s-Hertogenbosch, januari 2020