Landelijke actie-agenda vakantieparken

" Gemeente Rucphen is één van de Brabantse pilotgemeenten in de landelijke actie-agenda vakantieparken."

Er is een vraag naar tijdelijke en flexibele woonruimte bij o.a arbeidsmigranten en de ‘spoed-zoekers’. Door de krapte op de woningmarkt vinden zij die woonruimte moeilijk. In recreatieparken zien we soms een terugloop in het aantal toeristische bezoekers. Er ontstaat leegstand van de vakantiewoningen. De eigenaar of beheerder gaat dan op zoek naar andere doelgroepen om de exploitatie van het park toch rond te krijgen. Zo vinden mensen zoals arbeidsmigranten en mensen die snel flexibele woonruimte nodig hebben, hun toevlucht op recreatieparken.

Naar aanleiding van de Bestuursopdracht ‘Ondertussen in het buitengebied’ heeft de provincie onderzoek laten doen naar de vitaliteit van de Brabantse recreatieparken om meer inzicht in de stand van de zaken van de Brabantse recreatieparken te krijgen. De vitaliteitscan verblijfsrecreatie Noord-Brabant (ZKA) geeft aan dat zo’n 34% van de recreatieparken onder druk staat en weinig perspectief hebben. De druk op recreatieparken om arbeidsmigranten te huisvesten of spoedzoekers langdurig ruimte te bieden is groot. Vooral voor (verouderende) parken waar de toerist niet vanzelfsprekend meer komt is dit interessant. Daarnaast zijn sommige parken gevoeliger dan anderen om plaats te bieden aan ondermijnende activiteiten, zoals productie of handel in drugs, opslag van illegale of gestolen goederen en het (tijdelijk) huisvesten van criminelen.

Brabant is gebaat bij een vitale en financieel duurzame vrijetijdssector. Parken die geen perspectief hebben, behoeven ondersteuning om te voorkomen dat zij echt afglijden. Om afglijden van individuele recreatieparken tegen te gaan, is gezamenlijk optreden van branche, bedrijven, gemeenten en provincie gewenst.

Landelijke actieagenda

Een interbestuurlijke stuurgroep werkte, onder leiding van het ministerie van BZK, aan een Actie-agenda aanpak vakantieparken. In vier themawerkgroepen (Economie, Ruimte, Wonen/Sociaal, Veiligheid/Ondermijning) zijn experts betrokken van gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en Recron. Ook de provincie Noord-Brabant was in de werkgroepen en de stuurgroep zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd. De gezamenlijke Actie-agenda is op 29 november 2018 tijdens een bestuurlijke Vakantieparkentop gepresenteerd op de Veluwe. De aanpak is gericht op een veilige toeristisch-recreatieve sector met bonafide ondernemers en vakantieparken die vrij zijn van overlast, criminaliteit en andere ondermijnende activiteiten.

Noord-Brabant

Vanuit de landelijke actieagenda zijn er (extra) middelen beschikbaar gesteld door het ministerie van BZK voor zowel de 6 gemeenten (Oosterhout, Reusel de Mierden, Bergeijk, Meierijstad, Rucphen en Bernheze) als de provincie voor 2019 en 2020. Tijdens de periode heeft de provincie de taak gekregen om bovenregionale regie te nemen in het monitoren en toetsen van gemeentelijke activiteiten rondom enkele recreatieparken in de pilotgemeenten. Het idee hierbij is om van knelpunten, succesmomenten te leren en dit met andere Brabantse gemeenten te delen. We gaan hierbij uit van een aanpak per park. Dus 1 plan voor het vitaliseren van een recreatiepark met als oogmerk maatwerk.

Camping de Witte Plas

In Schijf ligt Camping de Witte Plas. Dit is één van de Brabantse vakantieparken die meedoen aan de landelijke Actie-agenda vakantieparken. In deze pilot wordt samen met eigenaren van niet-vitale vakantieparken een toekomstplan ontwikkeld. We brengen een bezoek aan de camping. U krijgt in één van de vier themagroepen een rondwandeling op de camping:

- De beheerder Wim Hak, vertelt zijn verhaal;

- De GGD neemt u mee op bezoek bij permanente bewoners van de camping;

- Een lokale BOA gaat in op de veiligheidszaken de camping:

- Provincie Noord-Brabant en gemeente Rucphen praten u bij over de landelijke actie-agenda vakantieparken en de pilot in gemeente Rucphen.

Deel op social media