Werkbezoek Leegstand

Verschillende ontwikkelingen hebben de vorm van de zorg in ons land in verandering gebracht. De vergrijzing neemt toe, steeds meer mensen hebben daardoor meer zorg nodig. Omdat er niet voldoende plek is in zorginstellingen verwachten we bovendien van deze mensen dat ze langer thuis blijven wonen. Door de decentralisaties en de daarmee gepaard gaande extramuralisering wonen er steeds meer verschillende ‘doelgroepen’ in wijken. Mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychische problematiek, ex-verslaafden. Het zijn de wijken in het goedkopere huursegment waar een groot deel van deze mensen terecht komt, waardoor deze wijken veel moeten absorberen. Daarnaast heeft er de afgelopen jaren een verandering plaatsgevonden op het gebied van financiering van zorghuisvesting. Waar eerst alle financiering van het rijk kwam, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor nu bij de gemeenten, de zorginstellingen en de cliënten. Deze grote transities in de zorg slagen niet als de ruimtelijke ontwikkeling niet mee transformeert.

Tijdens het werkbezoek bezoeken we twee inspirerende initiatieven waar de ruimtelijke ontwikkeling is getransformeerd vanwege een zorgvraag.

Samen denken en samenwerken

Programma

Feiten en cijfers

Kloostervelden Sterksel

St Petruskerk Geldrop

Contact gegevens