Leegstand Zuidoost-Brabant
Feiten en cijfers

De provincie Noord-Brabant geeft voor alle typen gebouwen een indicatie van de leegstand. De cijfers bevestigen de (maatschappelijke) urgentie van het probleem.

Cijfers per regio

In Noord-Brabant staan veel gebouwen leeg. Het leegstandspercentage ligt voor het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en industrie) boven de frictieleegstand. Dat is de leegstand die nodig is om de vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. Naar schatting staat gemiddeld 7% van alle gebouwen in Brabant leeg.

De figuren geven per Brabantse regio en per type gebouwen het percentage van de bestaande leegstand en het aantal leegstaande gebouwen. Het betreft een indicatie op basis van CBS-gegevens.


Het percentage leegstand in de totale gebouwenvoorraad is van alle regio's het laagst in de regio Noordoost-Brabant (5%), het hoogst in West-Brabant (9%). In de regio Zuidoost-Brabant staat gemiddeld 7% van de gebouwen leeg, gelijk aan het Brabants gemiddelde. Het leegstandspercentage is het hoogst voor kantoren. In absolute aantallen liggen de lege gebouwen van winkels, kantoren en industrie in Zuidoost-Brabant dicht bij elkaar (450-500 gebouwen).

Het dashboard Leegstand van CBS bevat cijfers over de leegstand van winkels, kantoren, industriƫle gebouwen en maatschappelijk vastgoed per provincie en per gemeente voor 2018. Dashboard Landelijke Monitor Leegstand

Leegstand commercieel vastgoed

Het totale aantal leegstaande panden is in de afgelopen 4 jaren met 12% afgenomen. Dit totale aantal in de regio neemt het meeste af in de stads- en dorpscentra, gevolgd door de verspreide winkels. De leegstand ligt in alle typen winkelgebieden lager dan in 2014.

Cijfers detailhandel regio Zuidoost-Brabant naar type winkelgebied 2014-2018

Leegstand maatschappelijk vastgoed

In totaal staan in Noord-Brabant ruim 700 panden behorende tot het maatschappelijk vastgoed leeg. In de regio Zuidoost-Brabant zijn dit 200 panden met een totale oppervlakte van bijna 70.000 vierkante meter.

Leegstand maatschappelijk vastgoed in regio Zuidoost-Brabant 1-1-2018

Leegstand agrarische gebouwen

De afgelopen vijf jaar is ongeveer 1,4 miljoen m2 aan stallen en schuren in Brabant leeg komen staan. De komende tien jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij.

Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt, dat maakt de toename in vierkante meters sterk.

In de regio Zuidoost-Brabant is de afgelopen 5 jaar 400.000 vierkante meter stallen en schuren leeg komen staan. Daar komt de komende tien jaar nog bijna 900.000 vierkante meter bij.

Leegstand vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing in regio Zuidoost-Brabant

Van alle gemeenten in Zuidoost-Brabant is de gemeente Deurne koploper. In Someren zijn de afgelopen jaren ook veel lege stallen en schuren vrijgekomen. In Gemert-Bakel komen er in de komende 10 jaren bijna even veel lege stallen en schuren bij als in Deurne.

Van alle Brabantse gemeenten staat Meierijstad op nummer 1 in de top 10 gemeenten met de meeste leegstand, zowel in de afgelopen 5 jaren als de komende jaren tot 2030. In de periode tot 2030 staan van de regio Zuidoost-Brabant de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Someren op de tweede tot en met de vierde plaats in deze top 10 van Brabant.

Leegstand erfgoed - kerken

De kans op leegstand van erfgoed is er vooral bij kerken, kloostergebouwen en fabrieken. Anno 2018 staan 56 van de 561 kerken in Noord-Brabant leeg. Hiervan staan er 14 in de regio Zuidoost-Brabant. In de regio zijn nog 105 kerken in gebruik.

Deel op social media