Werkbezoek Leegstand

Provincie Noord-Brabant heeft met het programma Brabantse aanpak leegstand de afgelopen vier jaar nadrukkelijk de aanpak van leegstand gestimuleerd. Experimenten en kennistrajecten samen met (lokale) partners en de ontwikkeling van nieuw instrumentarium werpen hun vruchten af.


Tijdens dit werkbezoek gaan we met een integrale blik op zoek naar kansen, waarbij de vragen ‘wat hebben we bereikt?’, ‘wat hebben we geleerd?’ en ‘wat zijn de nieuwe vragen en uitdagingen?’ centraal staan.

Samen denken en samen werken

Programma

Feiten en cijfers

Sint Petrus parochie

Land van Cuijk