Leegstand in Noordoost-Brabant
Feiten en cijfers

De provincie Noord-Brabant geeft voor alle typen gebouwen een indicatie van de leegstand. De cijfers bevestigen de (maatschappelijke) urgentie van het probleem.

Cijfers per regio

In Noord-Brabant staan veel gebouwen leeg. Het leegstandspercentage ligt voor het commercieel vastgoed (winkels, kantoren en industrie) boven de frictieleegstand. Dat is de leegstand die nodig is om de vastgoedmarkt naar behoren te doen functioneren. Naar schatting staat gemiddeld 7% van alle gebouwen in Brabant leeg.

De figuren geven per Brabantse regio en per type gebouwen het percentage van de bestaande leegstand en het aantal leegstaande gebouwen. Het betreft een indicatie op basis van CBS-gegevens. Het percentage leegstand in de totale gebouwenvoorraad is van alle regio's het laagst in de regio Noordoost-Brabant (5%), het hoogst in West-Brabant (9%). De regio Noordoost-Brabant heeft voor alle typen gebouwen het laagste leegstandspercentage in vergelijking met de andere Brabantse regio’s. Dit percentage varieert van 4% leegstand in maatschappelijk vastgoed tot 6% in winkels.

Het dashboard Leegstand van CBS bevat cijfers over de leegstand van winkels, kantoren, industriële gebouwen en maatschappelijk vastgoed per provincie en per gemeente voor 2018. Dashboard Landelijke Monitor Leegstand

Leegstand commercieel vastgoed

Het totale aantal leegstaande panden is in de afgelopen 4 jaren met 3% afgenomen. Dit totale aantal in de regio neemt het meeste af in de wijkcentra en de verspreide winkels. In de stads- en dorpscentra ligt de leegstand nog steeds hoger dan in 2014.

Cijfers detailhandel regio Noordoost-Brabant naar type winkelgebied 2014-2018

Leegstand maatschappelijk vastgoed

In totaal staan in Noord-Brabant ruim 700 panden behorende tot het maatschappelijk vastgoed leeg. In de regio Noordoost-Brabant zijn dit 150 panden met een totale oppervlakte van 40.000 vierkante meter.

Cijfers Leegstand maatschappelijk vastgoed in regio Noordoost-Brabant 1-1-2018

Leegstand agrarische gebouwen

De afgelopen vijf jaar is ongeveer 1,4 miljoen m2 aan stallen en schuren in Brabant leeg komen staan. De komende tien jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij.

Vooral de omvang van elke vrijkomende agrarische locatie stijgt, dat maakt de toename in vierkante meters sterk.

In de regio Noordoost-Brabant is de afgelopen 5 jaar 500.000 vierkante meter stallen en schuren leeg komen staan. Daar komt de komende tien jaar nog ruim 900.000 vierkante meter bij.

Leegstand vrijgekomen en vrijkomende agrarische bebouwing in Noordoost-Brabant

Van alle gemeenten in Noordoost-Brabant is de gemeente Meierijstad koploper, maar ook in Haaren zijn er in de afgelopen jaren veel lege stallen en schuren bij gekomen.

Van alle Brabantse gemeenten staat Meierijstad op nummer 1 in de top 10 gemeenten met de meeste leegstand, zowel in de afgelopen 5 jaren als de komende jaren tot 2030. In de periode tot 2030 staan van de regio Noordoost-Brabant ook de gemeenten Uden, Oss, Sint Anthonis en Boekel in de top 10.

Leegstand erfgoed - kerken

De kans op leegstand van erfgoed is er vooral bij kerken, kloostergebouwen en fabrieken. Anno 2018 staan 56 van de 561 kerken in Noord-Brabant leeg. Hiervan staan er 13 in de regio Noordoost-Brabant. In de regio zijn nog 119 kerken in gebruik.

Deel op social media