2. Organisatie en bestuur

De provincie staat vóór Brabant en de Brabanders. In hun belang neemt de provinciale organisatie initiatieven en werkt samen met overheden, bedrijven en instellingen om maatschappelijke vragen op te lossen. Brabant is een Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie. Het bestuur van de provincie investeert in Brabant om ook in de toekomst die toppositie te kunnen behouden.​​​​​

Organisatiestructuur

De directie bestaat uit de algemeen directeur/provinciesecretaris Marcel van Bijnen en de portfoliodirecteuren Michèle Vlug, Jeroen Smarius, Jochem Meulesteen en Marc Glaudemans. Elk directielid beheert een portfolio. Dit zijn pakketten van programma's die voortvloeien uit de maatschappelijke opgaven. Elk portfolio bestaat uit aandachtsgebieden met een bundeling van samenhangende programma's. De programmamanagers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het management bestaat uit H-managers en programmamanagers. De H-manager is verantwoordelijk voor de bemensing van de opgaven en de programmamanager voor de inhoudelijke realisatie van de opgaven.

Samenspel en ambities

Binnen de Provincie Noord-Brabant werken we aan de Brabantse opgaven vanuit een samenspel van 4 ambities:

  • ontwikkeling van Brabant
  • tevreden bestuur
  • ijzersterke organisatie
  • medewerkers in hun kracht

Dit draagt bij aan onze missie om het beste uit onszelf en onze partners te halen voor de toekomst van Brabant. Zo helpen wij Brabant samen beter maken: aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam. Ook willen we bereiken dat Brabant tot de top van kennis- en innovatieregio’s behoort.

Koers 2030

De basis voor het handelen van de organisatie ligt vast in 'Koers 2030'. Daarin beschrijft de provincie hoe we als organisatie invulling geven aan verschillende opdrachten uit het bestuursakkoord. De voortzetting van onze organisatieontwikkeling vloeit daar bijvoorbeeld ook uit voort.  De Koers 2030 omvat 3 belangrijke onderwerpen, die impact hebben op ons werk: 1. uniformiteit in beleidssturing (kaderstelling) in lijn met de Omgevingsvisie 2. duurzame begroting (besparen en verdienen) 3. toekomstbestendige organisatie Onder toekomstbestendige organisatie verstaan we een organisatie die van meerwaarde blijft voor Brabant. Welke richting we ingaan, welke uitgangspunten daarbij horen en welke stappen we zetten lees je in het Kompas Toekomstbestendige Organisatie.