Succesfactor 4

Het beste plan maakt de bewoner zelf

Bewoners gaan met hun woning aan de slag op voor hen logische momenten. Bij een verhuizing, de geboorte van een kind, pensionering of groot onderhoud. Velen willen dan wel energie-maatregelen nemen, maar het ontbreekt vaak aan inzicht om een goed plan op te stellen. Hier kan de onafhankelijke bondgenoot een rol spelen. Met een onderzoek en een keukentafelgesprek schetst hij een goed beeld van de huidige situatie en de mogelijkheden.

Met deze inzichten kunnen de bewoners zelf plannen maken voor hun huis. Een plan dat past bij de woonwensen op de lange termijn en waarbij rekening wordt gehouden met een toekomst zonder aardgas. Met een goed plan combineren ze comfort, gezondheid en veiligheid met duurzaamheid. De kosten verdienen ze (deels) terug met een lagere energierekening.

Stap voor stap

Bewoners kiezen zelf hun aanpak. Het huis hoeft niet in een keer op de schop. Een stapsgewijze aanpak werkt vaak net zo goed, zo niet beter. Ze kunnen starten met eenvoudige maatregelen zoals kierdichting, het inregelen van de ketel. Daarna volgen grotere stappen (zoals isolatie van de schil en vervangen van de installatie) totdat de woning uiteindelijk klaar is voor iets anders dan aardgas. Bewoners kunnen kosten besparen door stappen te zetten op voor hun logische momenten. Bijvoorbeeld door het glas te vervangen als de kozijnen onderhoud nodig hebben of door het dak te isoleren als er op zolder een extra kamer komt voor gezinsuitbreiding. Op dat moment kan de woning verwarmd gaan worden met een collectief warmtesysteem of een warmtepomp. Een goed stappenplan geeft bewoners duidelijkheid over wat ze meteen kunnen doen en houdt rekening met de plannen op wijkniveau voor de langere termijn. Met logisch op elkaar afgestemde stappen kan de bewoner zijn eigen tempo bepalen.

Stimuleer de vraag

In plaats van maatregelen te “pushen”, kun je mensen inzicht geven, waardoor ze vanzelf om maatregelen gaan vragen (“pull”). In dit proces speelt wederkerigheid een belangrijke rol: als je mensen helpt, doen ze graag iets terug (zie ook Succesfactor 7).

Uit liefde voor het bestaande

Uit ons onderzoek komt naar voren dat mensen het vervelend vinden om dingen te vervangen die nog goed zijn. Het is goed om daar rekening mee te houden. Ook al is helemaal doorgerekend dat het goed is om iets helemaal te vervangen, stuit dit bij mensen op een psychologische barrière. Sommige bewoners kunnen het niet verkroppen als hun kozijnen die ze al jaren goed hebben onderhouden, plots moeten sneuvelen omdat er geen HR+++ glas in past. Het gevolg is dat de bewoner niets doet. Als de adviseur dit snapt en met de bewoner meedenkt, bijvoorbeeld om dunner isolatieglas te plaatsen, ontstaat er beweging.

Tip: een plan voor iedereen

Als je de route weet, ga je eerder op pad. Help bewoners dus om hun wensen om te zetten in een plan, dan komen de acties vanzelf. Ondersteun bewoners met een onafhankelijke en betrouwbare bondgenoot, zodat ze slimme keuzes maken bij het verbeteren van hun woning.

Inspiratie

Volg voor inspiratie en voorbeelden de volgende links:

Deel deze pagina.