Succesfactor 1

De gemeente werkt in het belang van de inwoners

Gemeenten zijn in het klimaatakkoord aangewezen als regisseur van de warmtetransitie. Hoe geven zij inhoud aan deze rol? Als de focus voornamelijk op de energietransitie ligt, leidt dit niet tot een breed gedragen enthousiasme onder de inwoners. De meeste wijken kennen andere uitdagingen. Bovendien gaan mensen vaak pas aan de slag met hun woning als er een directe aanleiding is. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, de geboorte van kinderen, wanneer kinderen het huis uitgaan, pensionering (tijd om te klussen) of bij groot onderhoud. Dit zijn natuurlijke momenten om met het huis aan de slag te gaan en om slimme keuzes te maken.

Betrouwbaar en onafhankelijk advies

Dagelijks is er in Nederland bij zo’n duizend huishoudens sprake van een “natuurlijk moment”. Dat zijn er gemiddeld vijftien per week voor een gemeente met 25.000 inwoners. Het opzoeken en ondersteunen van deze inwoners op zulke momenten biedt kansen. Een comfortabele, gezonde en veilige woning gaat prima samen met een duurzame energievoorziening, maar dan moet de bewoner wel zijn weg weten te vinden in een oerwoud van aanbieders, subsidieregelingen en duurzaamheidsleningen.

Eén ding is zeker, de mensen die aan de slag gaan, kunnen het niet alleen. Zij hebben een betrouwbare partner nodig die inzichten geeft en helpt om duurzame maatregelen op te nemen in de plannen. Marktpartijen hebben een belang bij de uitvoering en worden daarom niet direct vertrouwd. De gemeente of een burgerinitiatief kan wel onafhankelijk advies geven.

In gesprek met de inwoners

Weten wat er speelt in de buurt is essentieel voor de gemeente om in gesprek te komen en te blijven met de bewoners. Dit gesprek kan gaan over leefbaarheid, het parkeerbeleid, sociale cohesie, zwerfvuil in de buurt… Of over de warmtetransitie.

Pas als er een duidelijk beeld is van de wensen en mogelijkheden, kan een Wijkuitvoeringsplan worden vastgelegd wat bewoners zelf of samen met de gemeente gaan doen. Voor wijkgericht werken is een ‘Fusie van Belangen-strategie’ kansrijk.

Fusie van Belangen-strategie

Als je weet wat ‘mensen goed doet voelen’ kun je ze in beweging krijgen. Prof. dr. ir. Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen aan Nyenrode Business Universiteit noemt het gedrag en de emoties van mensen de ‘derde succesfactor’ (na techniek en financiering). Van Hal zoekt naar de verbinding tussen de belangen die mensen nu hebben en hun toekomstige belangen (klimaat), de techniek en de financiering. Zo ontstaat een Fusie van Belangen.

Tip: creëer win-win situaties

De energietransitie is een onderwerp dat veel mensen niet echt interesseert. Als je de warmtetransitie weet te koppelen aan alledaagse ergernissen, dan lukt het vaak wel om mensen enthousiast te krijgen. Bijvoorbeeld door de oude bestrating te vernieuwen of door extra groenstroken aan te leggen als de straat toch opengebroken moet worden voor de aanleg van nieuwe leidingen.

Inspiratie

Volg voor inspiratie en voorbeelden de volgende links:

Deel deze pagina.