“Lef, bewustwording en maatwerk is nodig voor onze circulaire economie”

Peter Struijk - Opdrachtnemer Circulaire Economie (provincie Noord-Brabant) Noord-Brabant streeft naar een economie die in 2050 vergaand circulair is. Dat betekent grondstoffen efficiënt inzetten en hergebruiken; zonder afval en schadelijke uitstoot naar het milieu. Dat kringlopen worden gesloten. En als er nieuwe grondstoffen nodig zijn? Dan worden die duurzaam gewonnen. Grote ambities die binnen de provincie door een klein team gerealiseerd moeten worden onder leiding van Peter Struijk.

“Zie ons als een octopusteam, met tentakels naar afdelingen binnen de provincie en daarbuiten. De circulaire opgave loopt dwars door alle andere opgaven die we als provincie ook belangrijk vinden. Dat is best veel, daarom moeten we slim inzetten op het werk waar we écht het verschil maken”.

Lef tonen om stappen te maken naar een circulaire economie

Het circulaire programma van de provincie kent vijf transitielijnen waarlangs de doelen gehaald moeten worden: bouw en infra, voedsel en biomassa, maakindustrie, kunststoffen en consumptiegoederen. Wat kan en doet de provincie om invulling aan deze thema’s te geven? Struijk: “Samenwerken bevorderen, helpen bij het vinden van financiering, kennis en innovatie stimuleren, zélf het goede voorbeeld geven en lef tonen als het gaat om innovatieve ontwikkelingen die schuren tegen bestaande wet- en regelgeving.” De omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol. “Zij zien waar het schuurt en kunnen helpen om innovatieve ontwikkelingen mogelijk te maken. De input die we van de omgevingsdiensten krijgen, kunnen we gebruiken om ons beleid bij te stellen.” Op het terrein van Bouw en Infra heeft de provincie zelf al veel kennis opgedaan. De provincie is vorig jaar uitgeroepen tot de meest duurzame publieke opdrachtgever. “Bij het gunnen van een opdracht kijken we niet enkel naar de laagste prijs, maar weegt het denken in duurzame oplossingen zwaar. Vragen als: kunnen materialen worden hergebruikt? Wat betekent de aanpak voor de CO2-uitstoot? Deze werkwijze is ook voor lokale overheden interessant.”

Een Gouden Cirkel om de grote groep te stimuleren om te circuleren

De provincie draagt bij aan bewustwording en stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. Struijk ziet dat in deze sector helaas maar een kleine groep bezig is met circulaire economie. “De grote groep aarzelt nog wat. Met de Gouden Cirkel-award geven we een innovatief Brabants bedrijf een podium om ook de grote groep te inspireren.” De eerste Gouden Cirkel is in juni uitgereikt aan Botanic Bites dat veganistische burgers, snacks en worsten van groenteafval maakt.

Iedere transitielijn heeft zijn eigen uitdaging

In de maakindustrie gaat het vooral om de keten te sluiten. Van grondstoffen tot eindproduct zitten meerdere schakels. We kunnen helpen die schakels beter vanuit de circulaire gedachte te laten samenwerken.” Bevorderen van kennis en innoveren gebeurt bijvoorbeeld via workshops en kleine financiële bijdragen. Zo steunt de provincie de 3D-geprinte brug van afvalplastic die is ontwikkeld door Sparkling Plastic en SPARK. “We bouwen zelf geen bruggen, maar kunnen wel kleine onderzoekstrajecten zoals deze stimuleren.”