Beleid en de VTH-uitvoering

Circulaire economie Wat zijn de ambities van de provincie Noord-Brabant op het gebied van Circulaire Economie (CE) en hoe geven we daar beleidsmatig invulling aan? Op welke wijze dragen de omgevingsdiensten bij aan het realiseren van beleidsdoelen CE? Dit komt aan bod in dit eerste online magazine van het programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de provincie Noord-Brabant. Het brengt de huidige- en toekomstige ontwikkelingen, beleid en uitvoering bij elkaar op het thema Circulaire Economie.

Toekomstgericht leren van elkaars aanpak

Meer van elkaar weten en leren met/van elkaar over VTH en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. Met dit magazine dat een paar keer per jaar gaat verschijnen, geven we daar invulling aan. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het realiseren van beleidsdoelen door de inzet van VTH. In dit magazine leest u interviews met medewerkers die hieraan werken en hun visie op een toekomstbestendige aanpak.

Denk en praat mee tijdens de meet up op 11 november 2021

We willen hierover ook met elkaar van gedachten wisselen. Daarom organiseren we op 11 november 2021 een meet up ‘Met VTH kansen vergroten voor CE’. Verderop in dit magazine vindt u hierover meer informatie.

Neemt u gerust contact met ons op

Dit kan als u meer informatie wilt, vragen heeft of suggesties voor nieuwe thema’s heeft. U kunt een e-mail sturen naar vth@brabant.nl.