Samen werkt beter

"In het Gebiedsplan Raam is voor ieder meerwaarde gecreëerd en staat het gezamenlijke belang voorop."

De realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) doet de provincie niet alleen. Het proces vergt dat belanghebbende partijen zoals bedrijven, particulieren, gemeenten en belangenorganisaties goed met elkaar samenwerken. Zoals in samenwerkingsverband ‘De Verborgen Raamvallei’.

De Verborgen Raamvallei

In het noordoosten van Brabant, tussen Cuijk, Mill en Grave, ligt ‘De Verborgen Raamvallei’. Een relatief onontdekt gebied met kansen voor verdere ontwikkeling op het gebied van zowel natuur, toerisme, recreatie, duurzaamheid, cultuurhistorie, landbouw en watermanagement. Een integrale benadering van deze gebiedsontwikkeling was dan ook wenselijk. Daarom vormden meer dan 20 partijen, overheden, belangengroeperingen, bewoners en grondeigenaren het samenwerkingsverband ‘De Verborgen Raamvallei’.

Gezamenlijk belang

In 2018 schreven de partijen een plan voor de natuurontwikkeling in het gebied. Dit Gebiedsplan Raam kwam tot stand met de Multiple Gains Approach (MGA). Dit is een methode om samenwerking te optimaliseren. Het uitgangspunt is dat het gezamenlijke belang voorop staat. Belanghebbenden worden betrokken bij de onderhandelingen en het gezamenlijke zoekproces met haar dilemma’s en afwegingen. Dit zorgt voor meer begrip voor elkáárs belangen. Doordat besluiten gezamenlijk worden genomen, zijn de uitkomsten beter onderbouwd en toekomstbestendig. Voor het ‘Gebiedsplan Raam’ zijn bijvoorbeeld succesvolle schetssessies gehouden met bewoners over hun wensen over het gebied, en keukentafelgesprekken met grondeigenaren over kavelruil en particuliere natuurontwikkeling.

Integrale benadering

Het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is zeer belangrijk voor planten en dieren, maar óók voor de mens. Natuurontwikkeling is daarnaast goed voor recreatie, toerisme en de economie. Daarom wordt het proces integraal benaderd. Binnen ‘De Verborgen Raamvallei’ krijgt dat onder meer vorm via betere verkaveling, verdrogingsbestrijding (GGOR), het beleefbaar maken van cultuurhistorisch elementen als de Peel-Raamstelling en de Beerse Overlaat, en het vergroten van de recreatieve toegankelijkheid. Synergie is hierbij het sleutelwoord; de maatregelen moeten elkaar versterken.

Actie ondernemen

Ervaring leert dat het goed is te laten zien dat het niet alleen bij praten blijft. Er gebeurt ook daadwerkelijk iets in het gebied. Zo is het deelproject Peelkanaal op 6 september 2019 officieel geopend. Het is van belang om dit soort successen te vieren en deze zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Dit is immers hét bewijs dat de aanpak werkt.

Financiering

Alle partijen dragen binnen de eigen mogelijkheden een steentje bij aan het proces. Zo nemen het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie met name de financiering van verwerving en inrichting van het NNB voor hun rekening. Het Waterschap, terreinbeheerders, gemeenten en particulieren zorgen voor geld en grond.

Samen werkt beter

Een integraal gebiedsproces vergt tijd en energie, maar het verdient zich dubbel en dwars terug in de uiteindelijke resultaten, het draagvlak en de trots! ‘De Verborgen Raamvallei’ rondom Landgoed Tongelaar is een pareltje en wordt steeds beter zichtbaar. Als het zo doorgaat, moet het gebied op zoek naar een nieuwe naam...

Deel op social media