Natuurbeleid in Brabant

In het Natuurpact hebben de Nederlandse provincies afgesproken om jaarlijks een Voortgangsrapportage Natuur te schrijven. Dit jaar gaat het alweer om de vijfde voortgangsrapportage over het jaar 2018. Deze beschrijft de voortgang in de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en de voortgang in natuurkwaliteit.


Op de natuurtop van 2 oktober 2019 in Groningen is de Vijfde Voortgangsrapportage Natuur (VRN2019) gepresenteerd.

Voortgang Nederlands natuurbeleid

Honderden hectaren voor Natuurnetwerk

Herstelmaatregelen succesvol, biodiversiteit neemt af

Kavelruil, een emotioneel proces

Samen werkt beter

Herstel Peelvenen:
er broeden weer kraanvogels!