Gedeputeerde Anne-Marie Spierings


“Ik ben onder de indruk van het voedselbesluit”
“We hebben een mooie stap gemaakt met de Voedsel1000, de uitvoering kan nu starten.”

Veranderingen in ons voedselsysteem zijn van alle tijden; van jagen en verzamelen zijn we overgegaan naar landbouw die in de afgelopen eeuwen veel veranderingen heeft doorgemaakt. Nu staan we voor een nieuwe, grote verandering, waarbij kwaliteit steeds meer op de voorgrond treedt. Kwaliteit van voedsel, voedselproductie én kwaliteit voor de boer.

De dag na het Voedselbesluit presenteerde minister Schouten een uitwerking van haar visie op kringlooplandbouw. Een in het oog springend onderdeel daarvan is het besef dat ons voedsel wel erg goedkoop is en dat een te klein deel van de opbrengsten bij primaire producenten terecht komt. Er is dus meer waardering, meer kwaliteit voor de boer nodig. Maar liefst twee werkplaatsen bij de Voedsel1000 hebben hier goede voorstellen voor gedaan. Ik heb bewondering voor de inzet en kwaliteit van alle werkplaatsen. Het feit dat van alle werkplaatsen voorstellen in het Voedselbesluit zijn vastgesteld, is een bewijs voor die kwaliteit en de evenwichtigheid waarmee er gewerkt is. Veel deelnemers van de Voedsel1000 kenden elkaar begin 2019 nog niet en zijn in staat geweest om vanuit totaal verschillende ervaringen en visies op de wereld elkaar te vinden op onderwerpen die er echt toe doen. Dit is een oprecht compliment waard voor de inzet van alle vrijwilligers en de goede begeleiding van de G1000 en provinciemedewerkers.

Het Voedselbesluit gaat over zeer relevante onderwerpen waar we op korte termijn mee aan de slag kunnen en snijden ingewikkelde onderwerpen aan voor de lange termijn. De Voedsel1000 en het nieuwe provinciale bestuursakkoord hebben veel met elkaar gemeen. Ik wil daarom graag in overleg met deelnemers van de Voedsel1000, de partners en Provinciale Staten beleid en plannen uitwerken voor een duurzaam voedselsysteem.

Anne-Marie Spierings
Gedeputeerde Landbouw Provincie Noord-Brabant

“Ik zie veel kansen om vanuit de Voedsel1000 het bestuursakkoord een stukje invulling te geven en concreter te maken.”