Hoe verliep de Voedsel1000?

Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem. Dat was de uitnodiging aan producenten, professionals, politici, burgers en het onderwijs in Noord-Brabant voor de Voedsel1000. Met ruim 400 deelnemers startten we het project in ‘s-Hertogenbosch om na te denken over de toekomst van ons voedselsysteem.

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem?

Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond eten dat goed is voor mens, dier én omgeving? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen. Daarom nam de provincie Noord-Brabant het initiatief voor een Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gingen honderden Brabanders met elkaar in gesprek over bovenstaande en vele andere uitdagingen, en dachten we na over wat er nodig is voor een toekomstbestendig voedselsysteem. Samen werkten we ideeën en voorstellen uit tot oplossingen die we op 15 juni 2019 vaststelden in het allereerste Brabantse Voedselbesluit.

Het procesverloop


De Voedsel1000 is gebaseerd op de G1000-aanpak en bestaat uit een aantal stappen genaamd: de Voedseltop, het Voedselforum, de Voedselraad en de monitorgroep. Het resultaat wordt beschreven in het Voedselbesluit, hierin staan de acties waar we samen mee aan de slag gaan. Lees hieronder hoe de verschillende stappen van de Voedsel1000 doorlopen zijn.

G1000-aanpak

G1000 biedt een plek waar burgers, overheid en professionals met elkaar beslissingen nemen over belangrijke zaken in hun gemeenschap. De G1000 kan gaan over een stad of over een dorp, maar ook over een specifiek onderwerp, zoals het voedselsysteem. De G1000 bestaat uit een aantal stappen, zoals het Burgerbesluit, Burgerforum en de Burgerraad, én het resulteert in een besluit waarin beschreven staat hoe we samen met het onderwerp aan de slag gaan.


Lees meer over de G1000!

Voedseltop

Op dinsdag 19 februari 2019 spraken ruim 400 Brabanders met elkaar over de toekomst van het voedselsysteem in het 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch. Aan tafels van acht personen ontstonden inspirerende gesprekken tussen boeren, professionals, politici, leraren, studenten, ambtenaren en burgers. De dialoog werd begeleid door een tafelsecretaris, die ervoor zorgde dat iedereen aan het woord kwam.

Uit de gesprekken ontstonden trefwoorden op basis van gedeelde visies en gezamenlijke doelen. Vanuit deze trefwoorden bepaalden de deelnemers met elkaar tien thema’s die ’s middags werden uitgewerkt tot eerste ideeën en plannen. Aan het einde van de middag lagen er 51 voorstellen over de toekomst van ons Brabants voedselsysteem.


Voedselforum

Op dinsdag 12 maart 2019 ging het Voedselforum van start, het vervolg op de Voedseltop. Zo'n 140 deelnemers ontmoetten elkaar in de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Het doel van het Voedselforum was om de ideeën en issues van de Voedseltop uit te werken tot concrete oplossingen. Hiervoor vormden de deelnemers tien werkplaatsen, die ieder gericht waren op één van de – door de deelnemers bepaalde – thema’s.

De werkplaatsen werkten hun voorstellen stap voor stap verder uit. Op 2 april, 23 april en 14 mei kwamen de werkplaatsen nog een keer bijeen in ‘s-Hertogenbosch. Tussendoor spraken de ze op eigen gelegenheid af, om met hun eigen groepsgenoten verder te werken. Naast de werkplaatsen was er ook een online forum waar iedere Brabander mee kon denken en praten over de ideeën en voorstellen.

Voedselraad

Na het Voedselforum rondden we de plenaire bijeenkomsten van de Voedsel1000 af op zaterdag 15 juni 2019 met de Voedselraad. De Voedselraad is een dag bestaande uit publieke presentaties van de werkplaatsen aan de drie panels (burgers, politici en professionals) in de ochtend en de zitting van de Voedselraad (deelnemers van de Voedseltop) in de middag. De presentaties waren openbaar voor alle Brabanders.

Tijdens de zitting van de Voedselraad stemden de deelnemers van de Voedseltop op de voorstellen van de werkplaatsen. De voorstellen met de meerderheid van de stemmen werden aangenomen. Deze voorstellen vormen samen het eerste Brabantse Voedselbesluit. Aan het einde van de dag ondertekenden we allemaal – van boer tot politici tot burger – het besluit en spraken uit dat wij de acties beschreven in het Voedselbesluit in uitvoering zouden brengen.

Monitorgroep

Tijdens de Voedselraad zijn de leden gevraagd om deel te nemen aan de Monitorgroep. De Monitorgroep bewaakt de opvolging van het Voedselbesluit en treedt op als gesprekspartner van de sector en de partners van de Voedsel1000. Het is een onafhankelijke groep van burgers, producenten, professionals en ambtenaren. Zij zullen regelmatig bij elkaar komen om de voortgang van de realisatie van het Voedselbesluit te bespreken.