Slotwoord


Piera Fehres en Harm van Dijk

Piera Fehres

Projectleider Voedsel1000

De Voedsel1000 was erg bijzonder om mee te maken, omdat de deelnemers het zelf voor het zeggen hebben. Zowel de inhoud maar ook een groot deel van het proces komt namelijk van de deelnemers. Als team moet je dan veel kunnen loslaten, maar ook snel kunnen inspringen wanneer dit wordt gevraagd of nodig is. Ik ben positief verrast door de enorme betrokkenheid van de deelnemers en de bereidheid om tijd te steken in de Voedsel1000. Ik wil ze daar hartelijk voor bedanken! Ook ben ik heel benieuwd hoe het Voedselbesluit zijn weg in Brabant gaat vinden.

“Ik ben positief verrast door de enorme betrokkenheid...”

Harm van Dijk

Procesbegeleider Voedsel1000

Wat is het elke keer weer verrassend om te voelen en te zien hoeveel energie er vrijkomt als er vrijuit met elkaar gesproken wordt over wat je zelf belangrijk vindt. En dat het helemaal geen punt meer is om vanuit heel Brabant twee volle dagen, vijf avonden en uren thuis te besteden aan het formuleren van voorstellen voor de toekomst van het voedselsysteem van Noord-Brabant. Dat valt niet mee, als je het eens moet zien te worden met deelnemers met een andere achtergrond en herkomst. Het Besluit in de Voedselraad is dan ook echt een apotheose. Heel mooi om te zien dat uiteindelijk iedereen daar zijn of haar handtekening onder zet!

“Het besluit in de Voedselraad is dan ook echt een apotheose...”