Colofon


Dit is een uitgave van de provincie Noord-Brabant,
met dank aan alle deelnemers van de Voedsel1000.


Video’s

Martijn de Graaf

Stefan Trimbaca


Foto’s

Patrick Tonjes

Roy Lazet


Vormgeving

Benno Roozen

HVR Group


Realisatie

Provincie Noord-Brabant

G1000

HVR Group


Contact

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch


Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch


voedsel1000@brabant.nl

www.voedsel1000.nl