Voorwoord OR-voorzitter

Het beste voor de organisatie! Zowel vanuit de werkgever bekeken als vanuit de medewerker bekeken. Dat is de essentie van de Ondernemingsraad, waarbij wij het standpunt van de medewerker inbrengen. OR-leden combineren de OR-werkzaamheden met hun reguliere werkzaamheden; zo geven wij input bij de start van nieuw beleid en zien en voelen we ook de uitwerking daarvan. De wereld om ons heen verandert constant en onze organisatie ook. Dit resulteert in een groot aantal van onderwerpen waarover wij met Marcel van Bijnen in gesprek zijn. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe programma-structuur (komst nieuwe programmamanagers), actualiseren werving en selectieprocedures, het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Soms lopen onderwerpen anders dan je verwacht, en dan is het als OR de kunst om binnen de grote lijnen het medewerkers standpunt voor ogen te houden. Een mooi voorbeeld is de samenhang tussen het Goede Gesprek (waar wil je zelf heen), Strategische PersoneelsPlanning (waar heb je welke expertise/capaciteit als organisatie nodig), Strategische PersoneelsBeleid (lange termijn koers op personeel/aantrekkelijk werkgeverschap). Vanuit de OR zoeken wij de synergie tussen deze tools, zodat iedereen dat eruit haalt wat belangrijk voor haar/hem is. Als ik naar de toekomst kijk, dan zijn het de onderwerpen zoals opgavegestuurd werken (wat betekent integraal werken voor mij?), een nieuwe CAO, en de ontwikkeling van het nieuwe werken als gevolg van corona, waar we samen als medezeggenschap met Marcel van Bijnen grote stappen zullen gaan zetten. Kies jouw kandidaat voor medezeggenschap en laat je stem horen!

Laurens van Asten OR-voorzitter (2017-2020)