Sietske de Regt


“Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de provincie! Iedereen moet zijn werk zo goed mogelijk en met plezier kunnen uitvoeren. Daarvoor hebben we een stevige OR nodig, die meedenkt waar dat kan, en durft te zeggen waar het op staat als dat nodig is.”

Waarom vind je de OR belangrijk?

De OR is belangrijk omdat de medewerkers bepalend zijn voor de provincie als organisatie. Met alle politieke en maatschappelijke veranderingen zijn het de medewerkers die het werk uitvoeren. De OR zorgt ervoor dat de medewerkers ook een stem hebben en mee kunnen denken en beslissen over alle veranderingen die ook ons aangaan.

Ik wil me ervoor inzetten dat we allemaal op de juiste manier ondersteund worden zodat iedereen de juiste ondersteuning, motivatie en begeleiding krijgt om ons werk zo goed mogelijk en met plezier uit te voeren! Daarvoor hebben we een stevige OR nodig, die meedenkt waar dat kan en durft te zeggen waar het op staat als dat nodig is.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor de OR?

Samen met de andere leden van de OR wil ik me inzetten voor een goede vertegenwoordiging van de collega’s richting het bestuur. Het is aan de OR om te laten horen wat onze collega’s belangrijk vinden en te zorgen dat daar in besluiten rekening mee wordt gehouden.

Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken het komende drie jaar?

Dat de medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie en dat de we ervoor kunnen zorgen dat we, ook met het thuiswerken, medewerkers gemotiveerd en gezond houden.

Wat is jouw favoriete bezigheid in het weekend?

Dat verschilt per weekend! Ik ga graag naar vrienden toe, maak wandelingen in het bos, zit lekker op de bank te lezen of bak cake of koekjes.

Welk land zou je het liefst gaan bezoeken zodra het weer kan?

Engeland! Heerlijk wandelen en genieten van het mooie landschap (zie bovenstaande foto). Niet alleen vanwege corona is het onzeker of dat op korte termijn kan, ook vanwege de Brexit wordt het waarschijnlijk de komende tijd heel lastig.

Welk gerecht komt bij jou het vaakst op tafel?

Moeilijke keuze, want we wisselen vaak af. Maar erg lekker is deze hartige pompoentaart.