Ritchie Trieling


“Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.”

Waarom vind je de OR belangrijk?

De OR vind ik belangrijk om als volwaardige gesprekspartner van de WOR-bestuurder mee te denken en mee te praten over onderwerpen en voorgenomen besluiten die ons allen raken. Dat ik sinds 2002 bij onze mooie provincie werk en (pas) twee OR-perioden als lid heb mogen meemaken, maakt dat ik met een brede blik kan meepraten over de vele onderwerpen die de revue bij de OR passeren.

Met name ligt mijn interesse bij onderwerpen die ons allen raken: ICT (denk aan werkplekvoorzieningen), arbeidsomstandighedenbeleid (gezondheid van medewerkers) en rechtspositie van medewerkers ( uitvoering cao, personeelshandboek).

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor de OR?

Omdat ik me goed verdiep in de stukken, kritisch kijk naar welke personele consequenties voorgenomen besluiten kunnen hebben en hoe daarmee wordt omgegaan, en oog heb voor eerlijke en transparante toepassing (of aanpassing) van afgesproken spelregels. Vanuit een positieve en oplossingsgerichte grondhouding.

Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken het komende drie jaar?

In zijn algemeenheid dat we een gezonde en boeiende organisatie blijven, met goede arbeidsomstandigheden, oog voor elkaar en elkaars kwaliteiten. In het bijzonder wil ik me inzetten voor een goed thuiswerkbeleid, dat nieuwe medewerkers een buddy krijgen toegewezen, en voldoende persoonlijk ontwikkelbudget en mogelijkheden om je kennis en kunde op peil te houden.

Wat is jouw favoriete bezigheid in het weekend?

Fietsen, wandelen (met de hond), lezen. Kortom, genieten van rust en weer opladen van energie.

Welk land zou je het liefst gaan bezoeken zodra het weer kan?

Griekenland. Bezoek aan Athene stond in mei 2020 gepland maar werd helaas geannuleerd.

Welk gerecht komt bij jou het vaakst op tafel?

Ik ben liefhebber van rijsttafels.