Rick Damme


“Aandacht voor elkaar”

Waarom vind je de OR belangrijk?

De OR is de spreekbuis van de medewerkers. Het is van belang om te weten wat er leeft op de werkvloer. Ik wil een luisterend oor en woordvoerder zijn voor die stille krachten uit onze organisatie, die onverstoorbaar hun werk doen, maar niet gauw hun zegje doen. Als het goed gaat, is het fijn om dat met elkaar te delen, ook richting Marcel.

Maar is er onrust, omdat bijvoorbeeld vanwege een organisatieverandering mensen niet weten waar ze aan toe zijn, dan wil ik dat ook in de OR bespreekbaar maken, waarna het signaal bij de directie terecht moet komen. Met een vertegenwoordiging uit alle programma’s van de organisatie weten we wat er speelt en kan de OR haar advies daarop afstemmen.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor de OR?

De OR is een afspiegeling van medewerkers uit de meeste programma’s. Gezamenlijk weten wij meer dan één. Inmiddels heb ik met tussenpozen bijna vijf jaar ervaring in de OR. De opgedane dossierkennis wil ik meenemen naar de volgende periode en delen met de nieuwe OR-leden. Signalen van de werkvloer bespreek ik in de OR. En met het CNV heb ik een deskundige vakbond naast mij staan, waar ik terecht kan voor aanvullend advies.

Daarnaast ben ik ook lid van de sectorgroep Provincies van CNV Overheid, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. In die hoedanigheid ben ik 2e onderhandelaar bij de cao Provincies.

Als geen ander binnen de OR weet ik wat er speelt op de werkvloer bij andere provincies. Hoe gaan andere provincies om met de uitvoering van de cao-afspraken? Waar lopen andere OR’en tegenaan en wat kunnen wij daarvan leren?

Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken het komende drie jaar?

Lastige thema’s bespreekbaar maken en resultaat boeken voor de medewerkers; echter wel in balans met het organisatiebelang. Zolang Covid-19 niet op z’n retour is, moeten we aandacht houden voor de medewerker en de werkplek thuis. Is die arbo-verantwoord en wat kunnen we doen om dat te verbeteren?

Het tijd- en plaatsbewust werken (TPBW) gaat dus belangrijk worden, voor (bijna) iedereen van ons. Daarnaast zal Koers 2030 een belangrijk deel van de agenda bepalen.

Verder vragen thema’s als Duurzame Inzetbaarheid en Diversiteit steeds meer aandacht. Hoewel Duurzame Inzetbaarheid ook een gespreksonderwerp is voor het Lokaal Overleg (LO) zal dit ook impact hebben op de manier waarop op de werkvloer daaraan invulling gegeven gaat worden.

Wat is jouw favoriete bezigheid in het weekend?

In het weekend vind ik het fijn om te klussen of bezig te zijn in de tuin, dan wel samen met mijn vrouw te wandelen of te fietsen. De bosgebieden in Noordoost-Brabant (Herperduin en de Maashorst) en de dijken langs de Maas lenen zich hier goed voor.

Daarnaast besteed ik een deel van mijn vrije tijd – soms ook in het weekend, afhankelijk van de operatie - aan Defensie. Als actief reservist maak ik deel uit van de staf van de 13e Lichte Brigade in Oirschot en ben ik vanuit het Operatiecentrum betrokken bij de coronacrisis.

Welk land zou je het liefst gaan bezoeken zodra het weer kan?

Als gevolg van de reisbeperkingen kon de rondreis door Scandinavië niet doorgaan. Zweden is daarbij favoriet, met name vanwege de vriendelijke bevolking, de prachtige natuur en de mooie en uitdagende golfbanen.

Welk gerecht komt bij jou het vaakst op tafel?

Thuis eten wij heel divers. Dat kan een Italiaans pastagerecht zijn, maar ook een oerdegelijke Hollandse pot. Als er maar flink wat groenten in verwerkt zijn.