Masja van de Ven


“Doe wat je zegt, en zeg wat je doet”

Waarom vind je de OR belangrijk?

Als OR-lid heb je de gelegenheid en de tijd om mee te denken, mee te praten én mee te beslissen over allerlei zaken die alle collega’s raken. Zoals organisatieveranderingen, wervings- en selectiebeleid en gezond werken. Na drie jaar secretaris geweest te zijn, ga ik nu voor een functie als “gewoon” lid.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor de OR?

Ik ben constructief-kritisch, hou van duidelijke taal en afspraken, ben niet bang mijn mond open te doen en denk graag creatief mee over hoe het beter kan.

Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken het komende drie jaar?

Focus op talenten en aandacht voor diversiteit van mensen: als we elkaars kracht benutten, komen we samen verder dan als we proberen iedereen van alles een beetje te laten doen. Minder praten, meer doen. Meer erkenning voor vakkennis en uitvoerend werk. Minder sectoraal werken en écht sturen op de opgaven. En vooral: niet ieder jaar opnieuw het wiel uitvinden.

Wat is jouw favoriete bezigheid in het weekend?

Wandelen, oriëntatieloop (= hardlopen met kaart en kompas), lezen en tekenen.

Welk land zou je het liefst gaan bezoeken zodra het weer kan?

Zweden. Vanwege allemansrätten (recht om overal je tent op te zetten) en de taal.

Welk gerecht komt bij jou het vaakst op tafel?

Groenten uit de oven.