Kees van den Elzen


“Samen sterk naar het nieuwe werk”

Waarom vind je de OR belangrijk?

Mensen zijn in onze organisatie het belangrijkste bedrijfskapitaal. Daar moet je zuinig op zijn. De OR benadert e.e.a. vanuit het standpunt van de werknemer, waarbij niet alleen de bedrijfsbelangen voorop staan. Het welzijn van de werknemer staat voorop. Daarom is het belangrijk dat de stem van de medewerker wordt meegenomen bij de beslissingen door de directie. Vooral bij een steeds veranderende organisatie zal de OR een spreekbuis zijn en eventuele blinde vlekken bij de directie onder de aandacht brengen. Ik ben dan op zoek naar gedragen goede oplossingen, die medewerkers motiveren.

Waarom ben jij de meest geschikte kandidaat voor de OR?

Ik kan niet zeggen dat er een meest geschikte kandidaat bestaat. Mijn ervaring is dat juist de OR-leden samen het krachtigst zijn en het meest bereiken. Daarbij is het belangrijk dat je elkaar aanvult. Over het algemeen ben ik geïnteresseerd, leergierig, verbindend en kan vasthoudend kritisch en constructief zijn. Voor een goed functionerende OR zijn dit eigenschappen die ik graag inbreng.

Wat is het belangrijkste dat je wilt bereiken het komende drie jaar?

Een goede veilige professionele organisatie waarin de medewerkers zich betrokken voelen, zich kunnen ontplooien en prettig kunnen werken. Medewerkers in hun kracht, doordat zij in balans zijn, zich happy voelen en graag nieuwe uitdagingen aangaan. De randvoorwaarden moeten daarom optimaal zijn; zoals de ARBO-aspecten, hard- en software faciliteiten, organisatorische aspecten, kennisoverdracht, het aannamebeleid, strategisch personeelsbeleid etc. Maar ook meer persoonlijke zaken zoals de personeelsvereniging, informeel teamoverleg, een uitstapje en Spiegel spelen daarin een belangrijke rol. Zaken die als het ware de smeerolie in de motor zijn. Van mij mag er meer olie in. Pas dan bereiken we het “wij”-gevoel, het Brabantse “wij”-gevoel.

Wat is jouw favoriete bezigheid in het weekend?

Genieten van de natuur. Dat kan gewoon wandelen zijn, maar mijn favoriet is duiken. Even onderdompelen in de rust van een andere wereld.

Welk land zou je het liefst gaan bezoeken zodra het weer kan?

De Galapagos eilanden. Ik wil daar graag enkele duiken maken vanwege de diverse grote vissen. Maar ook vanwege de bijzondere natuur op de eilanden, zodat ik de evolutietheorie van Darwin van dichtbij kan bekijken.

Welk gerecht komt bij jou het vaakst op tafel?

Diverse soorten soepen. Maar met name aspergesoep.